สืบค้นงานวิจัย
การเปรียบเทียบผลผลิตหม่อนสายพันธุ์ต่างประเทศ
พินัย ห้องทองแดง - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบผลผลิตหม่อนสายพันธุ์ต่างประเทศ
ชื่อเรื่อง (EN): Comparison Yield on Introduced Varieties of Mulberry
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พินัย ห้องทองแดง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): "กลุ่มวิจัยหม่อน/ สถาบันวิจัยหม่อนไหม"
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: จากผลการศึกษาและคัดเลือกพันธุ์หม่อนลูกผสมสายพันธุ์ต่างประเทศที่มี ลักษณะดีและมีแนวโน้มให้ผลผลิตสูง และได้นำพันธุ์หม่อนจากประเทศอินเดียที่มีผลผลิตสูง มาทำการปลูกทดสอบเปรียยบเทียบกับหม่อนน้อย ซึ่งเป็นพันธุ์หม่อนพันธุ์พื้นเมืองที่ได้รับการส่งเสริมอยู่ในปัจจุบัน...
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2527
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2528
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2021/08/2528-54.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปรียบเทียบผลผลิตหม่อนสายพันธุ์ต่างประเทศ
กรมหม่อนไหม
2528
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
การระบุเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับกลไกการตอบสนองต่อความเค็มของหม่อน การเปรียบเทียบผลผลิตใบหม่อน 3 พันธุ์ การเปรียบเทียบผลผลิตหม่อนที่เก็บเกี่ยว 3 ครั้ง กับ 4 ครั้ง ในเวลา 1 ปี ศึกษาและเปรียบเทียบพันธุ์หม่อนสายพันธุ์ต่างประเทศ การทดลองเปรียบเทียบผลผลิตของอัลฟัลฟ่า การแสดงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหม่อนสายพันธุ์ต่างๆ ในสกุล Morus โดยเทคนิค AFLP การประเมินและคัดเลือกหม่อนลูกผสมชั่วที่หนึ่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ การเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งในหม่อนพันธุ์ต่างๆ เปรียบเทียบระบบการตัดแต่งที่มีผล ต่อการเก็บเกี่ยวและผลผลิตหม่อน การสร้างหม่อน Tetraploid จากหม่อนที่มีความต้านทานโรครากเน่า
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก