สืบค้นงานวิจัย
ค่าการเลี้ยงกระบือภายใต้ระบบแทะเล็มหมุนเวียนในแปลงหญ้ากินนีสีม่วง
วิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: ค่าการเลี้ยงกระบือภายใต้ระบบแทะเล็มหมุนเวียนในแปลงหญ้ากินนีสีม่วง
ชื่อเรื่อง (EN): Rotational Grazing of Swamp Buffalo on Purple Guinea Pasture
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Viroj Ritruechai
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ค่าการเลี้ยงกระบือภายใต้ระบบแทะเล็มหมุนเวียนในแปลงหญ้ากินนีสีม่วง
กองอาหารสัตว์
2547
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
การเลี้ยงกระบือ การเลี้ยงกระบือของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ (จดทะเบียน) ในพื้นที่ภาคตะวันออก การศึกษาต้นทุนและผลผลิตของการปลูกหญ้ากินนีสีม่วงภายใต้การจัดการแบบประณีต คู่มือการเลี้ยงกระบือ สมรรถนะโคพื้นเมืองเพศผู้ตอนภายใต้การเลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มหมุนเวียนในแปลงหญ้ากินนีสีม่วงและแปลงหญ้ากินนีสีม่วงร่วมกับถั่วท่าพระสไตโล คุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วง การทดลองเลี้ยงกระบือในแปลงหญ้า การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง (4) ผลของระยะเวลาการตัดผลของระยะเวลาการตัดหญ้าที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง ระดับแร่ธาตุในเลือดแกะที่ปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้าในดินทรายชุดบ้านทอนเปรียบเทียบกับการเลี้ยงในแปลงหญ้าในดินชุดปากช่อง ผลของการเสริมใบมันสำปะหลังแห้งต่อพฤติกรรมและผลผลิตของกระบือปลักที่เลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็ม

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก