สืบค้นงานวิจัย
สมบัติทางชีวภาพ การแยก การระบุเอกลักษณ์ของเม็ดแป้ง และการประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ ของเม็ดข้าวสาลีพันธุ์แม่โจ้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
กัญญา บุตรราช - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: สมบัติทางชีวภาพ การแยก การระบุเอกลักษณ์ของเม็ดแป้ง และการประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ ของเม็ดข้าวสาลีพันธุ์แม่โจ้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กัญญา บุตรราช
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
บทคัดย่อ (EN): No information found from agency.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะวิทยาศาสตร์
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-62-01-030
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2562
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สมบัติทางชีวภาพ การแยก การระบุเอกลักษณ์ของเม็ดแป้ง และการประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ ของเม็ดข้าวสาลีพันธุ์แม่โจ้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2562
ผลการอบรมอาหารข้าวสาลีประยุกต์ ณ อ.ฝาง และอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กายวิภาคศาสตร์ของเม็ดแป้งของสาคูในประเทศไทย การปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีในภาคเหนือตอนบน เทคโนโลยีการผลิตบัวบกและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารจากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในชุมชนเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก: เส้นกึ่งสำเร็จรูป ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงความหนืด ของข้าวพันธุ์ต่างๆ การสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ของไทยเพื่อนำเข้าธนาคารเชื้อพันธุกรรมแห่งชาติ และการศึกษาสารไฟโตสเตอรอลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพต้นแบบ เปรียบเทียบการตอบสนองต่อการขาดธาตุโบรอนในข้าวบาร์เลย์และข้าวสาลี วิธีการปลูกข้าวสาลีโดยไม่ไถเตรียมดิน ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของมะม่วงพันธุ์ต่างๆ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก