สืบค้นงานวิจัย
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไก่ย่างข้าวเบือ
ขุนแผน ตุ้มทองคำ - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง: การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไก่ย่างข้าวเบือ
ชื่อเรื่อง (EN): A Design of Packaging For Kai-yang-kao-beau.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ขุนแผน ตุ้มทองคำ
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Packaging Design
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ไก่ย่างข้าวเบือให้มีประสิทธิภาพด้านโครงสร้างและด้านกราฟิก ตามมาตรฐานสากลและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการวิจัยโดยการศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไก่ย่างข้าวเบือจำนวน 45 แบบ วิเคราะห์แบบบรรจุภัณฑ์ให้เหลือ 3 แบบ นำมาพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไก่ย่างข้าวเบือ ผลของการวิเคราะห์แบบบรรจุภัณฑ์ แบบที่ 2 ได้คะแนนรวม 225 คะแนน แบบบรรจุภัณฑ์แบบที่ 21 ได้คะแนนรวม 223 คะแนน แบบบรรจุภัณฑ์แบบที่ 22 ได้คะแนนรวม 218 คะแนน นำมาพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์ ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์มีโครงสร้างที่สามารถหิ้วถือเองได้ภายในตัวโดยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกใส่อีกชั้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์เปิดปิดได้ง่ายและสะดวกในการบริโภคครั้งต่อไปเมื่อรับประทานไม่หมด โครงสร้างบรรจุภัณฑ์สามารถตั้งวางจำหน่ายบนชั้นวางจำหน่ายสินค้าได้ วัสดุที่ใช้ ใช้กระดาษแข็งกล่องแป้งขนาดแข็ง 120 แกรม มีความต้านทานแรงดันทะลุ ค่าเฉลี่ย 4.74 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร สามารถปกป้องสินค้าจากฝุ่นละออง การกระแทก และสามารถนำกลับมารีไซเคิล (Recycle) ได้ ด้านกราฟิกบรรจุภัณฑ์ใช้โครงสีโทนสีร้อน โดยใช้สีแดงส้ม และเหลือง เพื่อกระตุ้นความรู้สึกอยากรับประทาน รู้สึกถึงความอร่อย ใช้ภาพประกอบเป็นภาพไก่ย่างข้างเบือตัดทอนจากภาพจริงให้จดจำได้ง่าย สามารถเข้าถึงทุกกลุ่ม ใช้ข้อความในการดึงดูดความสนใจและใช้แบบอักษรที่อ่านง่ายสบายตา สวยงาม ฉลากบรรจุภัณฑ์มีรายละเอียดครบถ้วนตามคณะกรรมการอาหารและยากำหนดและเครื่องหมายที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บทคัดย่อ (EN): The objective of this research was to design effective packages for Kai-yang-kao-bau in term of graphical and structural requirements to meet the target customers’ demand. Designing process began with analyzing 45 models and selecting the best 3 models, which were then developed to be the prototype for Kai-yang-kao-bau. Result of analysis of 3 models revealed that model 2 gained 225 points while model 21 and model 22 brought 223 and 218 scores respectively. The portable package structure comprised 120 gram of paper with handle and was designed with recyclable material and plasticless wrapping. Bursting strength average is 4.74 kg/cm. Warm-tone colours, red- orange and yellow, were used for hanger incentive. The picture of Kai-yang-kao-bau with eye catching words were in the graphic design. The label showed ingredient and value details as the requirement of the Food and Medical Commission, as well as the environment reserve mark symbol.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไก่ย่างข้าวเบือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
30 กันยายน 2551
ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การพัฒนาเตาย่างไร้ควันสำหรับไก่ย่างข้าวเบือ การพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างสูตรมาตรฐานของไก่ย่างข้าวเบือ การศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออายุการเก็บรักษาข้าวซ้อมมือ การผลิตผงไก่ย่างข้าวเบือสำเร็จรูป การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยวิธี floral dip การศึกษารอยเท้าน้ำของข้าวใน 3 จังหวัด ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการขัดสีข้าว ผลการตอบสนองต่อความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่เกิดจากความเค็มในสายพันธุ์ต่าง ๆ ของข้าวไทย การผลิต resistant starch จากแป้งข้าวด้วยวิธีการย่อยแป้งด้วยกรดร่วมกับการให้ความร้อนและความชื้น

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก