สืบค้นงานวิจัย
การผลิตดอกไม้แห้งจากใบยางเพื่อนำร่องการอุตสาหกรรมในครัวเรือน
สุนัย จินดารัตน์ - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การผลิตดอกไม้แห้งจากใบยางเพื่อนำร่องการอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ชื่อเรื่อง (EN): Artificial – Flowers Production of Rubber Leave for Pilot Local Industrial Project
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุนัย จินดารัตน์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ทำการศึกษาที่สถานีทดลองยางยะลา โดยเป็นการหาข้อสังเกตและข้อมูลเบื้องต้นในการใช้ใบยางมาแปรรูปเพื่อผลิตเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบว่า การใช้ใบยางจากต้นยางขยายพันธุ์ จำนวน 2 กิโลกรัม (392 ใบ) ใส่น้ำ 6 ลิตรต้มกับสบู่ซันไลท์ 2 ก้อน จะให้ผลจากใบยางที่ขูดแล้วดีลงทุนต่ำสุด 0.13 บาท / ใบ แล้วนำมาฟอกสีด้วยการใช้น้ำยาไฮเตอร์ 2 ลิตร ผสมกับน้ำ 4 ลิตร, 5 ลิตร, 6 ลิตร,7 ลิตร และ 8 ลิตร โดยใช้เวลา 60 นาที, 120 นาที, 240 นาที และ 360 นาที ใบยางจะมีสีขาวสะอาดทั่วทั้งใบตามลำดับโดยลงทุน 0.18 บาท / ใบ สำหรับต้นทุนการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ชนิด ต่าง ๆ คือ ดอกมะลิ ดอกเฟื่องฟ้า ดอกกุหลาบ ดอกทองอุไร ดอกพุทธรักษา และดอกแวนด้า มีราคาต่อดอก 2.89 บาท, 2.64 บาท, 7.29 บาท, 1.74 บาท, 4.27 บาท และ 1.32 บาท ตามลำดับ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตดอกไม้แห้งจากใบยางเพื่อนำร่องการอุตสาหกรรมในครัวเรือน
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง กรณีดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา ชุดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุใบยางพารา โครงการศึกษาการผลิตแท่งเชื้อเพลิงเขียวจากใบยางพารา การศึกษาชนิดของเชื้อราก่อโรคจากใบยางพาราในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์จากใบยางพาราของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรควนสุบรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การพัฒนาชุดคอมพิวเตอร์ฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เข็มกลัดดอกกุหลาบ จากใบยางพารา การยับยั้งโปรตีเอสของ Trichophyton rubrum โดยสารยับยั้งเซอรีนโปรตีเอส จากใบยางพารา เพื่อใช้ในการรักษาโรค Tinea pedis การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากน้ำยาง พฤติกรรมการปฏิบัติงานและสุขภาวะของแรงงานครัวเรือนในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารในดิน และในใบยาง กับระดับความชื้นของดินปลูกยาง ชุดกบินทร์บุรี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก