สืบค้นงานวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพด้านการดัดแปลงพันธุกรรมพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
อนุสรณ์ เชิดทอง - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: เทคโนโลยีชีวภาพด้านการดัดแปลงพันธุกรรมพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
ชื่อเรื่อง (EN): Biotechnology in genetically modified plant as animal feeds
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อนุสรณ์ เชิดทอง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Anusorn Cherdthong
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250502/171327
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เทคโนโลยีชีวภาพด้านการดัดแปลงพันธุกรรมพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2559
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
มาตรฐานพืชอาหารสัตว์หมักของกองอาหารสัตว์ การทดสอบพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การศึกษาพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย ถึงฤดูปลูกพืชอาหารสัตว์ การศึกษาหญ้าแฝกเป็นพืชอาหารสัตว์ โครงการเพื่อนเกษตรกองอาหารสัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่สำคัญ การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิตจากสถานีพืชอาหารสัตว์ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอะไรใหม่ในวงการพืชอาหารสัตว์ไทย กระถินสำหรับใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ การปลูกพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก