สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
นิตยา โนคำ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
ชื่อเรื่อง (EN): Participatory Research on Vegetables Productivity in Highland Areas
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิตยา โนคำ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เพชรดา อยู่สุข
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตพืชผักที่เหมาะสมในพื้นที่ขยายผล โครงการหลวง และศึกษารูปแบบการตากพริกกะเหรี่ยงที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ สรุปได้ดังนี้ 1. การทดสอบสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตพืชผักที่เหมาะสมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ประกอบด้วย 4 งานทดสอบ คือ 1.1 การทดสอบการปลูกมันเทศญี่ปุ่น 2 สายพันธุ์ พบว่า มันเทศญี่ปุ่นสายพันธุ์เนื้อสีม่วงมีค่าความหวานหลังการเก็บเกี่ยวมากกว่าสายพันธุ์เนื้อสีขาว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อประเมินความพึงพอใจด้วยการชิม ผู้ประเมินส่วนใหญ่ชอบมันเทศญี่ปุ่นสายพันธุ์เนื้อสีขาว (23.81%) มากกว่าสายพันธุ์เนื้อสีม่วง (4.76%) เกษตรกรสามารถจำหน่ายมันเทศญี่ปุ่น มีรายได้สุทธิ 3,115 บาทต่อพื้นที่ 1 งาน 1.2 การทดสอบการปลูกมันเทศญี่ปุ่น 10 สายพันธุ์ พบว่า มันเทศญี่ปุ่นสายพันธุ์เบอร์ 4 (เนื้อสีส้ม) มีปริมาณ คุณภาพ และรสชาติดีกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 1.3 งานทดสอบการปลูกพืชเมืองหนาวภายใต้โรงเรือน พบว่า ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง สามารถปลูกพืชทางเลือกใหม่ ที่ ดังนี้ (1) พืชตระกูลสลัด 4 ชนิด (คอส, โอ๊คลีฟเขียว, โอ๊คลีฟแดง และผักกาดหอมใบแดง) เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ 190.00 กิโลกรัม มีรายได้สุทธิ 5,112 บาท ต่อพื้นที่ 144 ตารางเมตร (2) คะน้าฮ่องกง เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ 48 กิโลกรัม มีรายได้สุทธิ 1,100 บาท ต่อพื้นที่ 48 ตารางเมตร (3) มะเขือเทศพันธุ์ Perfect gold 111 และ พันธุ์ Namdhari เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ 107.80 กิโลกรัม คิดเป็นรายได้สุทธิ 2,181 บาทต่อพื้นที่ 144 ตารางเมตร 1.4 การทดสอบวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน พบว่า การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในพืชผักสามารถลดการระบาดของด้วงหมัดผักในผักกาดกวางตุ้งได้ร้อยละ 37.38 และในผักกาดฮ่องเต้ร้อยละ 63.04 ทำให้ผลผลิตแปลงทดสอบมีปริมาณผลผลิตมากกว่าแปลงควบคุมร้อยละ 28.12 เกษตรกร มีรายได้สุทธิ 2,465 บาทต่อพื้นที่ 144 ตารางเมตร 2. การศึกษารูปแบบที่ตากพริกกะเหรี่ยงที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ ที่ตากพริกกะเหรี่ยงรูปแบบที่ 1 มีประสิทธิภาพดีที่สุด มีค่าปริมาณความชื้นในพริกกะเหรี่ยงต่ำ มีคุณภาพสีของผลผลิตดี สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก พับเก็บได้ และมีต้นทุนต่ำ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
นิตยา โนคำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2558
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักบนพื้นที่สูง ทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตไม้ดอกในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 2 : การวิจัยเพื่อทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตและการตลาดไม้ผลในพื้นที่ขยาย ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง โครงการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงวาวี การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารพืชในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลิตผลพืชผักในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก