สืบค้นงานวิจัย
อาหารสัตว์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย
สุทธิพร พิริยายน - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: อาหารสัตว์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย
ชื่อเรื่อง (EN): ----
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุทธิพร พิริยายน
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ: อาหารสัตว์
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อาหารสัตว์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
2550
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ การศึกษาพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย มีอะไรใหม่ในวงการพืชอาหารสัตว์ไทย การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การพัฒนาปุ๋ยจากน้ำนมดิบเพื่อเพิ่มคุณภาพของหญ้าอาหารสัตว์ในการเลี้ยงโคนม เยื่อใยในอาหารสัตว์ หญ้าพืชอาหารสัตว์สำหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิตจากสถานีพืชอาหารสัตว์ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเลือกซื้ออาหารสัตว์สำหรับสัตว์ใหญ่และสัตว์เล็ก

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก