สืบค้นงานวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์ของไข่น้ำในเชิงพาณิชย์
อมลณัฐ ฉัตรตระกูล - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง: เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์ของไข่น้ำในเชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง (EN): Technology of production and utility of water meal (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) in commerce
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกมาการพัฒนาการผลิตและการเก็บรักษาไข่น้ำ การพัฒนาชุด เพาะเลี้ยงไข่น้ำ ตำรับอาหารจากไข่น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาชย์ และการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ไข่น้ำแผ่น โคยมีวิธีการดำเนินการวิจัยทั้งวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงทดลอง พบว่า การใช้มูลโค 3 กรัมต่อลิตร ผสมกับดิน 5 กรัมต่อลิตร สามารถเพิ่มจำนวนไข่น้ำและ น้ำหนักแห้งมากที่สุด แต่มูลค้างกาวผสมกับดินให้ปริมาณ โปรตีนสูงสุด ในการเก็บรักษาไข่น้ำ อุณหภูมิ มีผลต่อน้ำหนักสดและอายุการเก็บรักษาโดขอุณหภูมิ เร องศาเซลเชียส และ 10 องศาเซลเซียสสามารถ เก็บรักษาได้นานกว่าอุณหภูมิ องศาเซลเชียสและ 27 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิห้อง) สำหรับการ เพาะเลี้ยงไข่น้ำด้วยระบบคอสัมน์ที่ให้รับแสงความเข้ม 8.000 ถักข์ นาน 16 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้ ข่น้ำมีอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตเพิ่มสูงในช่วง 12-18 วัน จากนั้นมีแนวโน้มให้ผลผลิตลดลง ตำรับอาหารจากไข่น้ำที่มีศักยภาพสำหรับการใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนและเชิงพาณิษย์ กลุ่ม อาหารคาว ได้แก่ แกงเขียวหวานไข่น้ำ ผัดฉ่ำถูกขึ้นไข่น้ำ และห่อหมกไข่น้ำ กลุ่มอาหารหวานได้แก่ ขนมเทียนมรกต และอาหารว่างได้แก่ ก๋วยเดี๋ยวหลอดไข่น้ำ ส่วนสูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ไข่น้ำ แผ่นที่ผู้บริโภดมีความชอบ โดชรวมสูงสุด มีส่วนประกอบ คือ น้ำตาล เกลือ ซอสคิดโก่แมน พริกไทย ปัน และเจลแป้งเปียก ร้อยละ 6.00 0.10 3.50 0.1 และ 3.5 ตามลำดับ
บทคัดย่อ (EN): The purposes of this research program were to study the development of production and storage for water meal meal (Wolfia arrhiza (L.) Wimm.), the development of its cultured set, its recipes for community and commercial utilization, and its leather product. This study was conducted by a quantitative research, a qualitative research and an experimental research. The results showed that using 3 grams per liter of cow dung mixed with 5 grams per liter of soil could increase the number of water meal and get the most dry weight. But the bat guano mixed with soil had the highest protein content. Water meal storage, temperature affected its fresh weight and its storage; on temperature at 15 *Celsius and 10 *Celsius could prolong the life of water meal more than 5 ?Celsius and 27 *Celsius (room temperature). In addition, water meal culturing in cultured set with the column system, which taken the light intensity in 8,000 luxs for 16 hours per day could increase a growth rate and highly increase yield of water meal during 12-18 days. After that its yield was likely decrease. The potential water meal recipes for utilization of community and commerce, the meat dish recipes had water meal green curry (Gang Keiw Waan), water meal spicy stir fried (Pad Cha) and water meal steamed fish with curry paste (Hor Mok). Dessert recipe had water meal ( ค) candle candy emerald (Kanom Teain Morakot) and snack recipe had water meal stuffed nood le rolls. The standard formula of water meal leather product, which consumers had the most favorite. Its ingredient had sugar, salt, Kikkoman sauce, ground pepper and starch gel paste at percentage of 6.00,0.10, 3.50, 0.10, and 3.50 respectively.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์ของไข่น้ำในเชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
30 กันยายน 2555
เทคโนโลยีการผลิตบัวบกและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ผลการเสริมไข่น้ำในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสีไข่แดงของเป็ดไข่ การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากการผลิตลำไยเพื่อเป็นอาหารโค ผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากน้ำทิ้งของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง อิทธิพลของสารสกัดจากใบชาจีนและใบหม่อนต่อการผลิตของไก่ไข่ คุณภาพไข่ และโคเลสเตอรอลในไข่แดง พัฒนากังหันน้ำผลิตไฟฟ้าเพื่อการผลิตขาย การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทย: กรณีศึกษากระชายดำ การศึกษาระดับโปรตีนในอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์ การวิจัยและพัฒนาพลาสติกยืดอายุผักและผลไม้เชิงพาณิชย์ การศึกษา " งาขี้ม้อน" พืชน้ำมันชนิดใหม่ กับการใช้ประโยชน์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก