สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วลิสงนาโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
อานุภาพ เส็งสาย - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วลิสงนาโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ชื่อเรื่อง (EN): Study on Genetic Diversity ofAlyce Clover Using DNA markers
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อานุภาพ เส็งสาย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วลิสงนาโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อจำแนกความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552
เอกสารแนบ: https://tnrr.nriis.go.th/#/services/research/detail/1627
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วลิสงนาโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
กรมปศุสัตว์
2552
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ข้าว 2555A17003008 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักเชียงดาโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลกุหลาบและลูกผสมด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักคาวตองในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ การทำแป้งถั่วลิสงและแป้งงาโปรตีนสูง ไขมันต่ำ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากร โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของ กข15 โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ 2554A17003026 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักเชียงดาโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอและการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาและทะเลอันดามันโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพรรณไม้ในสกุลพะยูง (Dalbergia) และการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก