สืบค้นงานวิจัย
ปุ๋ยเคมี..ฤาชื่อนี้มีปัญหา
สัมฤทธิ์ ประพฤติธรรม - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ปุ๋ยเคมี..ฤาชื่อนี้มีปัญหา
ชื่อเรื่อง (EN): Chemical Fertilizer.does Problem Concern by Its Name
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สัมฤทธิ์ ประพฤติธรรม
คำสำคัญ: ปุ๋ยเคมี
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปุ๋ยเคมี..ฤาชื่อนี้มีปัญหา
กรมวิชาการเกษตร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
ทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีกับยางพารา การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตพิทูเนีย ทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีในสวนยาง การจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่นาชลประทาน การศึกษาการใช้ส่าเหล้าร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตข้าว ในจังหวัดอุบลราชธานี การทดสอบความชำนาญในการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยเคมี การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพกับการผลิตข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 2 ในชุดดินวังสะพุง การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตข้าว การตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีของงาขาวเมล็ดโต การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวภาคเหนือตอนบน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก