สืบค้นงานวิจัย
การใช้สารป้องกันรังสีอาทิตย์เคลือบไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae (Weiser) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าทำลายแมลงอาศัยหนอนกินรังผึ้ง Galleria mellonella (Linnaeus)
สุทธิชัย สมสุข - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การใช้สารป้องกันรังสีอาทิตย์เคลือบไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae (Weiser) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าทำลายแมลงอาศัยหนอนกินรังผึ้ง Galleria mellonella (Linnaeus)
ชื่อเรื่อง (EN): Using solar radiation protectants to increase efficacy of steinernema carpocapsae (Weiser) in infecting insect host: Greater Wax Moth Galleria mellonella (Linnaeus)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุทธิชัย สมสุข
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Suthichai Somsook
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วัชรี สมสุข
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Vacharee Somsook
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2549
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=202-208.pdf&id=77&keeptrack=62
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้สารป้องกันรังสีอาทิตย์เคลือบไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae (Weiser) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าทำลายแมลงอาศัยหนอนกินรังผึ้ง Galleria mellonella (Linnaeus)
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2549
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การศึกษาสภาพการควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลำต้นลองกองของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในภาคตะวันออกโดยใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae Weiser การศึกษาสภาพการควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลำต้นลองกองของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในภาคตะวันออกโดยใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae Weiser ประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในพริก ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (Steinernema carpocapsae (Weiser) S.riobrave Cabanillas, Poinnar and Raulston และ S. siamkayai Stock, Somsook and Reid) ในการเข้าทำลายแมลงวันผลไม้ (Bactrocera dorsai การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมหนอนศัตรูกะหล่ำปลี อิทธิพลของแบคทีเรีย Xenorhabdus nematophilus (Enterobacteriaceae) ต่อการเลี้ยงขยายปริมาณของไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae (Weiser) การใช้สารเคมีสกัดพืชสมุนไพรควบคุมไส้เดือนฝอยศัตรูข้าวไร่ กลไกและประสิทธิภาพของเห็ดบางชนิดในการควบคุมไส้เดือนฝอย ประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธุ์ไทย Steinernema siamkayai ร่วมกับสารเคมีกำจัดแมลง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก