สืบค้นงานวิจัย
ผลของสารสกัดกระชายดำต่อสมรรถนะการออกกำลังกาย
ผศ.ดร.วีระพงษ์ ชิดนอก - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: ผลของสารสกัดกระชายดำต่อสมรรถนะการออกกำลังกาย
ชื่อเรื่อง (EN): The Influences of Kaempferia parviflora Extract on exercise performances
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.วีระพงษ์ ชิดนอก
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: โตมร ทองศรี
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ:             สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “ผลของสารสกัดกระชายดำต่อสมรรถนะการออกกำลังกาย” แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.ดร. วีระพงษ์  ชิดนอก เป็นหัวหน้าโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการได้รับสารสกัดกระชายดำต่อสมรรถภาพการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนและสมรรถภาพการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาในอาสาสมัครเพศชายสุขภาพดี จากการศึกษาวิจัย พบว่าค่ากำลังสูงสุดแบบไม่ใช้ออกซิเจนของอาสาสมัครในช่วงที่ได้รับสารสกัดกระชายดำ (KP = 652±103 วัตต์) มีค่ามากกว่าช่วงที่ได้รับสารหลอก (PLB = 602±82 วัตต์) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value <0.05) ในการทดสอบวินเกท สำหรับค่าสมรรถนะจากการทดสอบ Yo-Yo IR1 ของอาสาสมัครในช่วงที่ได้รับสารสกัดกระชายดำกับช่วงที่ได้รับสารหลอกไม่มีความแตกต่างกัน (691±170 เมตร และ 689±192 เมตร, P-value >0.05) การศึกษานี้ สรุปได้ว่าการได้รับสารสกัดกระชายดำในระยะเวลาสั้นมีผลเพิ่มกำลังสูงสุดในการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน แต่ไม่มีผลต่อการเพิ่มสมรรถนะการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาในเพศชายสุขภาพดี ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานวิจัยได้ข้อมูลที่สามารถยืนยันผลของสารสกัดกระชายดำในระยะสั้นต่อกำลังสูงสุดแบบไม่ใช้ออกซิเจนในเพศชายสุขภาพดี สามารถนำไปต่อยอดในการเพิ่มคุณค่าและสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเสริมจากกระชายดำที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสมรรถนะการออกกำลังกายและการเสริมสร้างสุขภาพต่อผู้บริโภคที่สนใจทั่วไปและความเป็นเลิศในการแข่งขันสำหรับนักกีฬา
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-12-16
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-12-15
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2557
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของสารสกัดกระชายดำต่อสมรรถนะการออกกำลังกาย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15 ธันวาคม 2558
โครงการศึกษาสารออกฤทธิ์ต้านความเหนื่อยล้าของเหง้ากระชายดำเพื่อการคัดเลือกเชิงพาณิชย์ การศึกษาทางคลินิกของสารสกัดกระชายดำ โครงการศึกษาสารออกฤทธิ์ต้านความเหนื่อยล้าของเหง้ากระชายดำเพื่อการคัดเลือกเชิงพาณิชย์ การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีต่อความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดของนักกีฬา การผลิตสารสกัดผงธรรมชาติในรูปแบบผงจากใบอินคา การศึกษาลักษณะพันธุ์กระชายดำโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล AFLP การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของฝรั่งด้วยสารสกัดจากเชื้อรา เอคโตไมคอร์ไรซาบางชนิด การคัดเลือกพันธุ์กระชายดำสายพันธุ์รวบรวมโดยใช้เกณฑ์ความพึงใจของผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระชายดำ (Kaempferia parviflora Wall.ex Baker) โครงการวิจัยศึกษาการผลิตกระชายดำที่มีคุณภาพ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก