สืบค้นงานวิจัย
การประมงและการควบคุมเฝ้าระวังการประมงอวนลากที่แจ้งเข้าออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต ปี 2562
นันทนา นาโคศิริ - กรมประมง, กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
ชื่อเรื่อง: การประมงและการควบคุมเฝ้าระวังการประมงอวนลากที่แจ้งเข้าออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต ปี 2562
ชื่อเรื่อง (EN): Fishery and Fisheries Control for Trawl Fishing Vessels which Notified to Enter and Leave Ports at Phuket Port In and Port Out Control Center in 2019
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นันทนา นาโคศิริ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Nantana Nakosiri
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ไม่มี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): none
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 64 3 1315 64060
ชื่อแหล่งทุน: ไม่มี
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: ไม่มี
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2562
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
เอกสารแนบ: http://file.fisheries.go.th/f/093fcb2138/
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: พ.ศ.2562
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2562
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประมงและการควบคุมเฝ้าระวังการประมงอวนลากที่แจ้งเข้าออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต ปี 2562
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
2562
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การทำการประมงและการควบคุมการทำการประมงอวนล้อมจับ ที่แจ้งเข้าออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกชุมพร ปี 2561 การศึกษาการประเมินปริมาณการจับสัตว์น้ำและการลงแรงทำการประมงเครื่องมือทำการประมงอวนลาก โดยใช้ข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุดบันทึกการทำการประมงและองค์ประกอบสัตว์น้ำ สภาวะการประมงอวนลากในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา ปี 2556 การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย์ในอ่าวไทย ความสูญเสียทางการเงินและผลกระทบต่อการค้าในการทำการประมงอวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน การประมงอวนลากคานถ่างที่แจ้งเข้าเพื่อขึ้นสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2560 การประมงอวนครอบปลากะตักที่แจ้งเข้าออกเพื่อขึ้นสัตว์น้ำต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้าออกตราด ปี 2561 ศึกษาชีววิธีในการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์วิบริโอด้วยจุลินทรีย์บาซิลลัสในห้องปฏิบัติการ ทัศนคติของชาวประมงต่อมาตรการควบคุมการประมงโป๊ะน้ำตื้นทางฝั่งทะเลอันดามัน ทรัพยากรประมงจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่บริเวณอ่าวไทยตอนใน
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก