สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
กฤชพร ศรีสังข์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อเรื่อง (EN): Development on Economic Crop Production System in Lower Northern Region
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กฤชพร ศรีสังข์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: กฤชพร ศรีสังข์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: On farm testing and development of technologies for good agricultural practices on plant production in the lower northern region had the activity of Development on Economic Crop Production Technology in the Lower North region. Operate to test in 7 provinces.(Kampheng Phet, Tak, Sukhothai, Phichit, Phitsanulok, Phetchaboon and Uttaradit) during 2008-2010, for solve quality produce problem to give the farmer in the area, then manage test have 6 crops. Testing to technology production of banana ,pomelo , durian , longkong , orange and coffee, The results were shown that testing method were increased quality more than farmer method at 20 10 13 10 and 7 % , respectively. test Technology production of coffee has been good quality and the standard of the grade A , applies method and the recommended method were higher more than farmer method at 11.2 and 8.7 %. For the net profit of farmer, found that the test method had to banana ,pomelo , durian , longkong , orange and coffee higher more than the farmer method at 10.1 41.0 39.1 22.6 6.7 และ 59 % . However, On farm testing and development of technologies for good agricultural practices on plant production for high quality, then must study production Technology that is appropriate for the farmer, be simple can minister easy and the farmers are adoption of technology and can apply the advantage next. Testing of Technology for Reducing Production Cost Testing of Technology for Reducing Production Cost had the activity of Development on Economic Crop Production Technology in the Lower North region. Operate to test in 6 provinces.(Kampheng Phet, Tak, Sukhothai, Phichit, Phitsanulok, and Phetchaboon) during 2008-2010, for solve cost production problem to give the farmer in the area, then manage test have 4 crops. Testing to technology production of Maize, Vegetable Soybean, Cayenne pepper and Thai pepper , The results were shown that testing to technology production of Cayenne pepper and Thai pepper , Vegetable Soybean and Maize Grown after Rice under No-tillage follow to test method could reducing production cost per unit, when compare with the farmer method at 20.1 23.2 17 และ 17 % ,respectively. A part to testing of corn-based cropping system on slope complex of Phetchabun Province. Results indicated that vegetable soybean and corn under the recommended method produced produced an average yield of 951 and 1,008 kg/rai ,respectively, as compared to the farmer method which had the corn yield of 1,029 kg/rai. However, corn yields of the two method were not significantly different. It was concluded that the recommended method gave higher income than the farmer method at 146%. Testing of Technology for Increase Productivity Testing of Technology for Increase Productivity had the activity of Development on Economic Crop Production Technology in the Lower North region. Operate to test in 7 provinces.(Kampheng Phet, Tak, Sukhothai, Phichit, Phitsanulok, Phetchaboon and Uttaradit) during 2008-2010, for solve produce problem to gave the farmer in the area, then manage test have 3 crops. Testing to technology production of Cassava , Specialty Corn ( baby corn and sweetcorn) and sugarcane, found that testing to technology production of cassava in Kampheng Phet province, used to CMR35-22-196 cultivar compare with Houybong cultivar and harvested yield when , age 12 and 18 month. It gave higher production could up to 27 and 17 % ,respectively. In phitsanulok province, cultivation was appropriated to Rayong 9 cultivar was produce more than 10 % when compare with Kasetsart 50 cultivation. For testing on farmer of technology for surgarcane production was conducted in kampheng Phet, Phetchabun and Sukhothai provinces. The results were shown that SRS2000-5-14 cultivar used to cooperate using chemical fertilizer follows Department of Agriculture advice compares with farmer method (Huthong3 , K84-200, K92-11 and , LK95-156 cultivar) they were sugar of produce higher at 16 %. Testing to technology production of specialty corn( baby corn and sweet corn) was conducted in Kampheng Phet , Tak, Sukhothai, Phichit provinces. by test to Technology produces grows rate and using chemical fertilizer on farm and testing to technology production of baby corn in Kampheng Phet and Phichit provinces. found that applies method and ) recommended method to follow production baby corn Technology gave result to produce standard of shell baby corn more than farmer method 20 and 36 % respectively , and testing to technology production of sweet corn in Tak and Sukhothai provinces, found that the farmer method gave a result to produce high more than ) recommended method and apply method to 5.5 and 5.6 %, because of soil fertility had high and both of method used to nitrogen fertilizer expansion make sheath fresh produce cloud increase. thus , development Technology trend next by decrease production cost gives with farmers then should appropriate more.
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2553
การใช้เชื้อ Ectomycorrhiza ในการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจเขตภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย โครงการวิจัยศึกษาเศรษฐกิจการผลิตยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่อย่างมีคุณภาพในเขตภาคเหนือตอนล่าง โครงการวิจัยการศึกษาระบบการผลิตพืชท้องถิ่นที่สำคัญในเขตภาคเหนือตอนล่าง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก