สืบค้นงานวิจัย
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสำคัญกลุ่มไม่มีขั้วและกลุ่มมีขั้วจากเมล็ดข้าวสีเพื่อเตรียมเป็นสารสกัดมาตรฐานโดยใช้ฤทธิ์ชีวภาพเป็น ตัวชี้นำ
ศ.ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสำคัญกลุ่มไม่มีขั้วและกลุ่มมีขั้วจากเมล็ดข้าวสีเพื่อเตรียมเป็นสารสกัดมาตรฐานโดยใช้ฤทธิ์ชีวภาพเป็น ตัวชี้นำ
ชื่อเรื่อง (EN): Identification of hydrophobic and hydrophilic active ingredients from colored rice seeds preparation of standardized extract based on guided bioactivities
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศ.ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล
คำสำคัญ: ต้านอนุมูลอิสระ
คำสำคัญ (EN): Antioxidant
บทคัดย่อ:  การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสำคัญกลุ่มไม่มีขั้วและกลุ่มมีขั้วจากเมล็ดข้าวสีเพื่อเตรียมเป็นสารสกัดมาตรฐาน                      การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านมะเร็งในสารสกัดของข้าวสีต่างๆ สายพันธุ์จากภาคเหนือ โดยได้มีการเผยแพร่ผลการวิจัยออกมาในรูปแบบของวารสารระดับนานาชาติ และได้จดอนุสิทธิบัตรเกี่ยวกับกระบวนการ สกัดข้าวสีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูง และใช้ตัวทำละลายที่ไม่เป็นพิษ ความสำเร็จของแผนโครงการยังทำให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง สามารถนำผลจากการวิจัยไปใช้เกี่ยวกับการผลิตเภสัชภัณฑ์ อาหารเสริม ฯลฯของภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมมูลค่าของข้าวชนิดต่างๆได้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-06-26
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-06-25
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2555
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
ข้อมูลทรัพยสินทางปัญญา
ประเภทIP สิทธิบัตรการประดิษฐ์
รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ กระบวนการเตรียมสารสกัดหยาบจากเมล็ดข้าวสีเพื่อให้ได้สารพฤกษเคมีในกลุ่มมีขั้วและไม่มีขั้วแบบเข้มข้นซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
เลขที่คำขอ 1301002240
วันที่ยื่นคำขอ 2012-10-18 12:00:00
เลขที่ประกาศ 157573
วันที่จดทะเบียน
เลขที่จดทะเบียน
วันที่ประกาศ 2016-11-15 12:00:00
สถานะปัจจุบัน เชิงพาณิชย์
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสำคัญกลุ่มไม่มีขั้วและกลุ่มมีขั้วจากเมล็ดข้าวสีเพื่อเตรียมเป็นสารสกัดมาตรฐานโดยใช้ฤทธิ์ชีวภาพเป็น ตัวชี้นำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 มิถุนายน 2556
ปัจจัยที่มีผลต่อสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบขลู่ คุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากบัวกลุ่มอุบลชาติและฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งและเชื้อจุลินทรย์ก่อโรคในมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อสารแอนโธไซยานินที่สกัดได้จากเมล็ดแห้งข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงด้วยเทคนิคการสกัดด้วยน้ำที่สภาวะต่ำกว่าจุดวิกฤติและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด สารถนอมอาหารจากขิงสกัดเพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันพืชและสารต้านแบคทีเรีย (ระยะที่ 2) การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันฤทธิ์ปกป้องเนื้อเยื่อประสาท และการพัฒนามาตรฐานของสารสกัดโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว การใช้คลื่นเหนือเสียงช่วยสกัดสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลินทรียจ์ากชานอ้อยที่ผ่านการระเบิดด้วยไอน้ำ การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การศึกษาการสลายตัวของสารต้านอนุมูลอิสระในกระบวนการผลิตชา การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากงวงตาลตัวผู้ต่อการต้านเชื้อจุลชีพก่อโรคในคน การต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านภาวะโรคไตเรื้อรัง และฤทธิ์ต้านมะเร็ง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากล

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก