สืบค้นงานวิจัย
ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณชายฝั่งตั้งแต่ เกาะสาหร่ายถึง ต.ปูยู จังหวัดสตูล
ไภทูล ผิวขาว, ไภทูล ผิวขาว, เกศแก้ว เทศอาเส็น, โชคชัย เมืองสง, เกศแก้ว เทศอาเส็น, โชคชัย เมืองสง - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณชายฝั่งตั้งแต่ เกาะสาหร่ายถึง ต.ปูยู จังหวัดสตูล
ชื่อเรื่อง (EN): Abundance anddistributionof fish larvae in inshore area covering from Sarai island to Tumbon Puyu , Satun Province
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ศึกษาความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณชายฝั่งประมาณ 4-5 ไมล์ ตั้งแต่เกาะสาหร่าย ถึง ตำบลปูยู จังหวัดสตูล โดยการเก็บตัวอย่างด้วยถุงลากแพลงก์ตอนขนาดตา 330 ไมครอน ในเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2554 จากการศึกษาพบองค์ประกอบชนิดปลาวัยอ่อนสามารถจำแนกชนิดได้ 26 วงศ์ ซึ่งวงศ์ที่พบปริมาณมากในเดือนมกราคมได้แก่ วงศ์ปลาบู่ (Gobiidae) วงศ์ปลาแป้น (Leiognathidae) วงศ์ปลาหลังเขียว (Clupeidae) และวงศ์ปลามังกรน้อย (Collionymidae) ร้อยละ 38.98 13.10 12.19 และ 6.79 ของปริมาณปลาวัยอ่อนทั้งหมด ตามลำดับ คุณภาพน้ำทะเลบริเวณตั้งแต่เกาะสาหร่าย ถึง ตำบลปูยู จังหวัดสตูลในปี 2554 พบว่ามีอุณหภูมิผันแปรอยู่ในช่วง 26.2-32.6 ?ซ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.11 ?ซ ความเค็มมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 26.0-35.0 ppt มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.90 ppt ส่วนค่าความเป็นกรด – ด่างอยู่ในช่วง 7.55-8.57 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.12 และออกซิเจนละลายอยู่ในช่วง 5.23-7.50 mg/l มีค่าเฉลี่ย 6.50 mg/l ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณชายฝั่งตั้งแต่ เกาะสาหร่ายถึง ต.ปูยู จังหวัดสตูล
กรมประมง
30 กันยายน 2555
กรมประมง
ปลาวัยอ่อนบริเวณ Ninety East Ridge การศึกษาการแพร่กระจายของปลิงทะเล พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนวงศ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในเขตชายฝั่ง 10 ไมล์ทะเล บริเวณอ่าวไทย ความชุกชุม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการแพร่กระจายของปู กุ้ง หอย ปลา และแมลงน้ำในบริเวณบึงพุดซา จังหวัดนครราชสีมา ชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนในแม่น้ำตาปี (เปลี่ยนชื่อโครงการ เป็นความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของแพลก์ตอนในแม่น้ำตาปี) ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนสกุลทู-ลัง บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อนในเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ความชุกชุมของปลาบริเวณปะการังเทียม จังหวัดนราธิวาส สภาวะการประมงพื้นบ้าน บ้านตันหยงกลิง ตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณป่าชายเลนคลองกำพวนและพื้นที่ชายฝั่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก