สืบค้นงานวิจัย
การเก็บรักษาคัพภะยางพาราในสภาพอุณหภูมิต่ำในหลอดทดลอง
อรุณี ม่วงแก้วงาม สมปอง เตชะโต - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: การเก็บรักษาคัพภะยางพาราในสภาพอุณหภูมิต่ำในหลอดทดลอง
ชื่อเรื่อง (EN): IN VITRO STORAGE OF ZYGOTIC EMBRYO OF RUBBER (HEVEA BRASILIENSIS MUELL ARG.) AT LOW TEMPERATURE
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อรุณี ม่วงแก้วงาม สมปอง เตชะโต
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Arunee Muangkaewngam Sompong Te-chato
คำสำคัญ: ยางพารา
คำสำคัญ (EN): -
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2535
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2535
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเก็บรักษาคัพภะยางพาราในสภาพอุณหภูมิต่ำในหลอดทดลอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2535
เอกสารแนบ 1
การศึกษาสภาพทั่วไปของการปลูกยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก โครงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลยางพารา สำรวจและประเมินผลกระทบของเกษตรกรสวนยางพาราจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดระยอง กลุ่มวิจัยยางพารา ศักยภาพการใช้จุลินทรีย์กลุ่ม PGPR ที่สามารถผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งโรครากขาวของยางพารา : การทดสอบในเรือนทดลอง การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนวัตกรรม delayed-action gelling agent เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราภาคตะวันออก การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบยางพาราและขี้เลื่อยไม้ยางพาราสำหรับผลิตของเล่นเด็ก การพัฒนากระบวนการเตรียมเอนไซม์โปรติเอสต้นทุนต่ำสำหรับผลิตน้ำยางพาราปราศจากโปรตีนภูมิแพ้ มหัศจรรย์สีสันยางพารา การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอบยางพารา การวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายศูนย์กลางยางพาราโลกของมาเลเซีย และข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่ออุตสาหกรรมยางพาราไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก