สืบค้นงานวิจัย
ความเสียหายจากดินกระจายตัวด้านชลประทานและการสังเกตดินกระจายตัว
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: ความเสียหายจากดินกระจายตัวด้านชลประทานและการสังเกตดินกระจายตัว
ชื่อเรื่อง (EN): Scattered soil damage on irrigation and dispersed soil observations
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
บทคัดย่อ: ความเสียหายจากดินกระจายตัวด้านชลประทาน 1. Hydraulic Structure เกิดการกัดเซาะผิวหน้า รอยแตกร้าว เป็นรู เป็นโพรง เกิดความเสียหายของเขื่อนดิน ทำนบดิน และคลองส่งน้ำ 2. Channel Cuts เกิดน้ำไหลลงไปตามรอยแตกร้าว และพัดพาอนุภาคดินเหนียวกระจายตัวไปด้วย ทำให้เกิดรูโพรงขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีน้ำขังและไหลผ่านถนนคันคลอง จะทำให้ภายใต้ถนนเป็นรู เป็นโพรง
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
คำสำคัญ:
หมวดหมู่: อื่นๆ
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมชลประทาน
รายละเอียด: Submitted by รดา รุจณรงค์ กรมชลประทาน (rada_ru@rid.go.th) on 2019-02-27T02:38:00Z No. of bitstreams: 2 Poster ดินกระจายตัว 2.pdf: 1877916 bytes, checksum: a5f7d39f52f8d11c1052e9cf17d52557 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: 53b05846eb6eeb1c33891ab08e36a383 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความเสียหายจากดินกระจายตัวด้านชลประทานและการสังเกตดินกระจายตัว
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
กรมชลประทาน
ความเสียหายจากดินกระจายตัวด้านชลประทาน และการสังเกตดินกระจายตัว การแก้ปัญหาดินกระจายตัวบริเวณคลองส่งน้ำชลประทานโดยการใช้ปูนขาวและสารส้มน้ำ การลดความขุ่นของน้ำที่เกิดจากตะกอนดินกระจายตัวในแหล่งน้ำแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาในแหล่งน้ำชลประทาน จังหวัดสระแก้ว การวิเคราะห์ความถูกต้องของแผนที่ดินกระจายตัว จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา วัชพืชร้ายแรงในระบบชลประทาน การศึกษาการสอบเทียบอาคารชลประทาน โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในกรมชลประทานในการกำจัดวัชพืชน้ำในระบบชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2561 คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของผักตบชวา ด้วยทุ่นดักในคลองชลประทาน (โครงการนำร่องควบคุมการแพร่ระบาด ของผักตบชวาด้วยทุ่นดักในคลองชลประทาน เขตสำนักงานชลประทานที่ 11) โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของผักตบชวา ด้วยทุ่นดักในคลองชลประทาน (โครงการนำร่องควบคุมการแพร่ระบาดของผักตบชวาด้วยทุ่นดักในคลองชลประทาน เขตสำนักงานชลประทานที่ 11)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก