สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาวิธี ELISA และการยับยั้งการตกตะกอนกับเม็ดเลือดแดงสำหรับตรวจสอบแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อ
นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาวิธี ELISA และการยับยั้งการตกตะกอนกับเม็ดเลือดแดงสำหรับตรวจสอบแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสในไก่ ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เป็นอย่างมาก การตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสชนิดนี้จากซีรัมไก่มีความสำคัญ และถือเป็นการปฏิบัติงานปรกติของนายสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจติดตามระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหลอดลมอักเสบติดต่อที่ถ่ายทอดมาจากแม่ ว่าอยู่ในระดับที่สามารถป้องกันโรคในลูกไก่ได้หรือไม่ และยังเป็นการบอกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดทำโปรแกรมวัคซีน ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ นิยมใช้วิธี Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) โดยนำเข้าชุดทดสอบสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์จากต่างประเทศ ดังนั้น งานวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุดทดสอบ ELISA โดยการเตรียมเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อที่บริสุทธิ์ โดยชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้น มีข้อดีคือ การใช้แอนติเจนสำหรับเคลือบเพลตชนิดเดียวกับเชื้อไวรัสที่ใช้ทำวัคซีนในฟาร์ม ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับชุดทดสอบสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์ โดยมีความจำเพาะที่ดี สามารถให้ผลการทดสอบซ้ำได้ และมีต้นทุนการทดสอบที่ถูกกว่าเดิม ช่วยลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนอกจากนี้ ผู้วิจัย ยังสามารถพัฒนาเทคนิค Haemagglutination inhibition สำหรับการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหลอดลมอักเสบติดต่อได้เช่นกัน โดยวิธีการทดสอบนี้มีประโยชน์คือสามารถนำไปใช้ในการจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อที่มีการระบาดในพื้นที่ได
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
เอกสารแนบ: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8698
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาวิธี ELISA และการยับยั้งการตกตะกอนกับเม็ดเลือดแดงสำหรับตรวจสอบแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อ
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2551
เอกสารแนบ 1
ประสิทธิภาพการป้องกันในไก่ของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อสายพันธุ์ QX ที่ทำให้เชื้อลดความรุนแรงด้วยความร้อน การตรวจสอบสารพิษแอฟลาทอกซิน โดยวิธี ELISA (Enzyme - Linked Immunosorbent Assay) การศึกษา Subtype ของเชื้อไวรัส Avian Influenza จากสัตว์ปีกในประเทศไทย พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส โครงการ พัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ด้วยเทคนิคอณูชีวโมเลกุล GLIFT Kit เพื่อการตรวจสอบเชื้อ Potato Virus Y ในมันฝรั่ง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก