สืบค้นงานวิจัย
ยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ
สมใจ วงศ์ตรีภพ, บุญเสริม วิทยชำนาญกุล, อมรรัตน์ ตั้งประสิทธิภาพ - มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่อง: ยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ
ชื่อเรื่อง (EN): Genes Related to Growth of the Black Tiger Shrimp Penaeus monodon
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ
มหาวิทยาลัยมหิดล
30 กันยายน 2553
การพัฒนาเทคนิคเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสนิปในยีนตัวแทนลักษณะการเจริญเติบโตสำหรับกุ้งกุลาดำที่ทำการปรับปรุงพันธุ์ การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ร่วมกับกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888) และกุ้งขาวแปซิฟิค (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ในบ่อดิน ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน ความสัมพันธ์ของอิทธิพลของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การต้านทานโรค และคุณภาพเนื้อในไก่พื้นเมือง การศึกษายีนของไวรัสตัวแดงดวงขาวและกุ้งกุลาดำที่เกี่ยวข้องกับกลไกการตายของเซลล์ ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MC5R ต่ออัตราการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ) การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะการเจริญเติบโตของต้นและคุณสมบัติของเนื้อไม้ และทำ Genotyping การวิเคราะห์ยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเก็บและใช้พลังงานใน hepatopancreas และ รังไข่ของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดและแม่เพรียง การวิจัยรูปแบบโครงการฟาร์มเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบพัฒนาโดยใช้ระบบรีไซเคิลผสมผสานกับระบบมีนเกษตร การโคลน การศึกษาโครงสร้าง และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาการสืบพันธุ์ของปลาการ์ตูนเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ การศึกษาการถ่ายทอดชิ้นส่วนของยีนของไวรัสตัวแดงดวงขาวที่แทรกอยู่ใน genome ของกุ้งกุลาดำโดยการสืบพันธุและบทบาทชิ้นส่วนของยีนของไวรัสดังกล่าวต่อภูมิคุ้มกันของลูกกุ้งต่อไวรัสตัวแดงดวงขาว
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก