สืบค้นงานวิจัย
ผลของข้าวกล้องงอกในการป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด
สุนทรี เพชรดี - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: ผลของข้าวกล้องงอกในการป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด
ชื่อเรื่อง (EN): Cardiovascular protective effects of germinated brown rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุนทรี เพชรดี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Suntree Phetdee
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ในปัจจุบัน การบำบัดโรดด้วยพืช หรือการใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า มีการนำสมุนไพร ธัญพืช และผลไม้หลายชนิด มาบริโภคเพื่อบำรุงสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ มีรายงาน การใช้ธัญพืช เช่น ข้าวกลัองงอกที่มีส่วนประกอบทางเคมี เช่น กรดไฟติก วิตามินอี วิตามินซี และกาบา ในการบำบัดโรคที่เกี่ยวกับสมองส่วนกลาง แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการรายงาน การใช้ข้าวกล้องงอกในการบำบัดโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันทั่วโลก จากการศึกษาพบว่า สารประกอบในข้าวกล้องงอกสามารถลดการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัว ลดความดันโลหิต ลดระดับคอเลสเตอรอล และลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดในกรณีโรคเบาหวาน การศึกษาในครั้งนี้พบว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอกสามารถใช้ในการป้องกันการเกิดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด ในกรณีการเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ซึ่งคุณสมบัตินี้ มีประโยชน์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของข้าวกล้องงอกเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้
บทคัดย่อ (EN): Alternative health care using phytotherapy has become increasingly popular due to its positive effects discovered in recent medicinal studies. There are many herb, grain and fruit are used to maintain health and prevent diseases. Grain, in particular germinated brown rice, has been found to contain an active phytochemical such as phytic acid, vitamin E, vitamin C and GABA to treat central nervous system diseases. However, there is no evidence that germinated brown rice is used in coronary heart diseases which remains the major cause of death worldwide. From experimental usage, shows promise as an effective antiatherosclerotic, antihypertensive, antidiabetic as well as having cholesterol-lowering effects. In this study, germinated brown rice has been found to be a cardiovascular protective agent which can counteract free radical damage associated with atherogenesis and myocardial damage seen in ischaemic and reperfusion injury. These biological actions may explain the benefits gained from the use of germinated brown rice to treat cardiovascular disorders associated with coronary heart disease.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/329864
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของข้าวกล้องงอกในการป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด
กรมการข้าว
2555
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(ปีที่3) ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ข้าวกล้องงอกเพิ่ม กาบา แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ผลของระยะปักดำต่อผลผลิตและการเป็นโรคจู๋ของข้าว GABA ในคัพภะข้าวและข้าวกล้องงอก การผลิตนมหมักแอสิโดฟิลัสมิลค์จากข้าวกล้องงอก

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก