สืบค้นงานวิจัย
หญ้าอะตราตั้ม
จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: หญ้าอะตราตั้ม
ชื่อเรื่อง (EN): ----
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ: หญ้าอะตราตัม
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2545
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2546
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
หญ้าอะตราตั้ม
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
2546
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
การออกดอกและการติดเมล็ดของหญ้าอะตราตัม ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้าอะตราตัม การทดสอบผลของการตัดก่อนการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าอะตราตัม ผลของวิธีการเก็บเกี่ยวเมล็ดที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้าอะตราตัม* คุณค่าทางโภชนะของหญ้าอะตราตัม ลักษณะการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และต้นทุนการผลิต ของหญ้ากินนีสีม่วง หญ้าซิกแนลเลื้อย หญ้าอะตราตั้ม และหญ้าเนเปียร์ ในจังหวัดนราธิวาส ผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้าอะตราตัมที่ปลูกในพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์ต่างๆกัน ผลของระยะเวลาการตัดปิดแปลงหญ้าที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าอะตราตัม การศึกษาชนิดและปริมาณกรดไขมันในหญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าแพงโกล่า หญ้ากินีมอมบาซ่า และหญ้าเนเปียร์แคระ หญ้าแฝกคืออะไร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก