สืบค้นงานวิจัย
การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม VIIRS เพื่อศึกษาการทำประมงประกอบแสงไฟในน่านน้ำไทย
กำพล ลอยชื่น, จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์, ธนัช ศรีคุ้ม, โรจนรุตม์ รุ่งเรือง, เฉลิมชาติ อรุณโรจน์ประไพ, ณรงค์ศักดิ์ คงชัย, กำพล ลอยชื่น, จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์, ธนัช ศรีคุ้ม, โรจนรุตม์ รุ่งเรือง, เฉลิมชาติ อรุณโรจน์ประไพ, ณรงค์ศักดิ์ คงชัย - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม VIIRS เพื่อศึกษาการทำประมงประกอบแสงไฟในน่านน้ำไทย
ชื่อเรื่อง (EN): VIIRS data application for studying light fishing in Thai waters
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม DMSP-OLS เพื่อศึกษาการทำประมงประกอบแสงไฟในน่านน้ำไทย ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2555 โดยดาวเทียม DMSP อยู่ใกล้ขั้วโลก โคจรตามดวงอาทิตย์ อยู่ที่ระดับความสูง 830 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก ดาวเทียมเคลื่อนที่ผ่านจุดๆหนึ่งของโลก 2 ครั้งต่อวัน และมีรอบการโคจรประมาณ 101 นาที ดังนั้นจะใช้เวลา 6 ชั่วโมงจึงจะครอบคลุมทั้งโลก ดาวเทียมเหล่านี้มีความสามารถในการการตรวจจับแสง การเผาชีวมวล แสงเหนือ หิมะ น้ำแข็ง และ แม้กระทั่งแสงจากเมือง ในครั้งนี้ใช้ตรวจจับแสงจากเรือประมงประกอบแสงไฟ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรืออวนล้อมจับปั่นไฟ เรืออวนครอบปลากะตักปั่นไฟ และ เรืออวนไดซ์หมึก เรือที่ทำการประมงประกอบแสงไฟมีแหล่งทำการประมงกระจายอยู่ไปบริเวณชายฝั่ง และใกล้เกาะแก่งตลอดทั้งน่านน้ำไทย พบว่า เรืออวนล้อมจับปั่นไฟ มีการใช้กำลังไฟ ตั้งแต่ 3500 - 7500 วัตต์ มีอัตราการจับสัตว์น้ำ 7500 – 5100 กิโลกรัม/วัน สัตว์น้ำที่จับได้มากที่สุดได้แก่ปลาทู ปลาลัง และลูก ปลาทู-ลัง ขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย คือ 16.65 17.25 และ 5.67 เซนติเมตร ตามลำดับ เรืออวนครอบปลากะตักปั่นไฟ 1500-6300 วัตต์ มีอัตราการจับสัตว์น้ำ 657 – 5200 กิโลกรัม/วัน สัตว์น้ำที่จับได้มากที่สุดได้แก่ ปลากะตัก ปลาลัง และลูกปลาทู-ลัง ขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย คือ 6.25 10.15 และ 5.59 เซนติเมตร ตามลำดับ และเรือไดซ์หมึก 580 – 3200 วัตต์ มีอัตราการสัตว์น้ำจับ 62 - 157 กิโลกรัม/วัน สัตว์น้ำที่จับได้มากที่สุดได้แก่ หมึกกล้วย และปลาแข้งไก่ ขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ย คือ 9.88 และ 28.50 เซนติเมตร ขนาดสัตว์น้ำที่จับได้จากเรือประมงประกอบแสงไฟส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ครั้งแรก
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม VIIRS เพื่อศึกษาการทำประมงประกอบแสงไฟในน่านน้ำไทย
กรมประมง
30 กันยายน 2556
กรมประมง
แนวทางการกำหนดเขตพื้นที่ทำการประมงในน่านน้ำไทย สภาวะการทำประมงลอบหมึกในน่านน้ำไทย การศึกษาการประเมินปริมาณการจับสัตว์น้ำและการลงแรงทำการประมงเครื่องมือทำการประมงอวนลาก โดยใช้ข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุดบันทึกการทำการประมงและองค์ประกอบสัตว์น้ำ การจัดทำคู่มือการใช้ข้อมูลสถิติประมงสำหรับผู้รับบริการ การประยุกต์ใช้ข้อมูลการประมงพื้นบ้านในการศึกษาการแพร่กระจายของประชากรปูม้า การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสถิติยางของประเทศไทย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการจัดทำฐานข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต การศึกษาสมดุลน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของสวนยางพารา การจำแนกอาการเสื่อมโทรมของสวนส้มเขียวหวานโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม SPOT การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก