สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบทำความสะอาดมันเส้น
วิบูลย์ เทเพนทร์, อนุชิต ฉ่ำสิงห์, ประสาท แสงพันธุ์ตา, วุฒิพล จันทร์สระคู, ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร, ปรีชา อานันท์รัตนกุล, จิรวัสส์ เจียตระกูล, วิบูลย์ เทเพนทร์, อนุชิต ฉ่ำสิงห์, ประสาท แสงพันธุ์ตา, วุฒิพล จันทร์สระคู, ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร, ปรีชา อานันท์รัตนกุล, จิรวัสส์ เจียตระกูล - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบทำความสะอาดมันเส้น
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development on Machines and Devices for Cassava ChipsCleaning System
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของมันเส้นในระบบการปฏิบัติเดิม ด้วยการรวบรวมตัวอย่างมันเส้นจากโรงงาน/ลานมันฯต่างๆในแต่ละภูมิภาครวม 10 ราย มาทำการคัดแยกโดยใช้เกณฑ์ขนาดและน้ำหนัก การหาปริมาณสิ่งเจือปน และความเร็วลมต่ำสุดที่จะให้แต่ละส่วนของการคัดแยกลอยตัว สำหรับเป็นข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในระบบการทำความสะอาดมันเส้น พบว่าขนาดชิ้นมันเส้นมากกว่า 20 x 20 มม2 สัดส่วนระหว่างโรงงาน/ลานมันฯ มีความแปรปรวนสูงมาก แต่มีความเป็นไปได้จะคัดแยกให้เป็นมันเส้นที่ขนาดโตกว่า 4 x 4 มม2 ขึ้นไป เป็นมันเส้นสะอาด ความเร็วลมต่ำสุดในการลอยตัวของเศษลำต้น/เหง้ามันฯ มีแนวโน้มสูงกว่าแรงลอยตัวของชิ้นมันเส้นแต่ไม่มาก มีความเป็นไปได้ที่จะประยุกต์ใช้ลมเพื่อการคัดแยกเศษลำต้น/เหง้าทำนองเดียวกับการคัดแยกขนาดที่เล็กกว่า 4 x 4 มม2 (เฉลี่ย 7.13 และ 5.25 m/sec) มีความเป็นไปได้ที่จะประยุกต์ใช้ลมเพื่อการคัดแยกเศษลำต้น/เหง้าทำนองเดียวกับการคัดแยกขนาดที่เล็กกว่า 4 x 4 มม.2 แต่กาใช้ความเร็วลมที่สูงกว่า เพราะแรงลมที่ต้องการคัดขนาดที่เล็กกว่า 4 x 4 มม.2 และฝุ่นแป้ง ใช้แรงลมเฉลี่ยเพียง 2.08 m/s
บทคัดย่อ (EN): Study on physical properties of dry cassava chipped was conducted. Sample of dry cassava chipped from 10 manufactures were collected and experiment. Screen and weight Separation was used. The result show that ratio of cassava chipped size over 20 x 20 mm2 was quite high variation. Cassava chipped size over 4 x 4 mm2 is feasible selected to be cleaned cassava chipped. Terminal velocity of material other than cassava chipped is really high than terminal velocity of cassava chipped in general but in less different. Therefore, separation of material other than cassava chipped out of cassava chipped is trend to be used similarly with separation of cassava chipped sized less than 4 x 4 mm2 and cassava starch.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบทำความสะอาดมันเส้น
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2560
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับทำมันเส้นสะอาด กรณีศึกษา : การใช้หัวมันสำปะหลังหมักสดทดแทนมันเส้นในสูตรอาหารข้น สำหรับโครีดนมของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลัง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตมันสำปะหลัง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับมันสำปะหลัง โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องขุดมันสำปะหลังแบบไถหัวหมู โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดและขนย้ายหัวมันสำปะหลังขึ้นรถบรรทุก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก