สืบค้นงานวิจัย
การใช้มันสำปะหลังผสมในอาหารสำหรับเลี้ยงปลาแรดในกระชัง
เอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา - กรมประมง, กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ชื่อเรื่อง: การใช้มันสำปะหลังผสมในอาหารสำหรับเลี้ยงปลาแรดในกระชัง
ชื่อเรื่อง (EN): Use of Cassava in Diet for Rearing of Giant Gourami (Osphronemus goramy Lacepede, 1802) in Net Cage
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
เอกสารแนบ: https://elibonline.fisheries.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=dsp&wa=C5561E9&bid=2322&qst=%4059709%2C%4059764%2C%5E%2C%4061999%2C%5E%2C%4069301%2C%5E%2C%4060022%2C%5E%2C%4059716%2C%5E%2C%4060035%2C%5E%2C%4059905%2C%5E%2C%4059740%2C%5E%2C%4059863%2C%5E%2C%4061337%2C%5E%2C%4059716%2C%5E%2C%4059865%2C%5E&lang=1&db=Main&pat=%A1%D2%C3%E3%AA%E9%C1%D1%B9%CA%D3%BB%D0%CB%C5%D1%A7%BC%CA%C1%E3%B9%CD%D2%CB%D2%C3%CA%D3%CB%C3%D1%BA%E0%C5%D5%E9%C2%A7%BB%C5%D2%E1%C3%B4%E3%B9%A1%C3%D0%AA%D1%A7&cat=gen&skin=s&lpp=20&catop=&scid=zzz
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้มันสำปะหลังผสมในอาหารสำหรับเลี้ยงปลาแรดในกระชัง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, กรมประมง
2551
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ความถี่ที่เหมาะสมในการให้อาหารของการเลี้ยงปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ในกระชังที่แขวนในบ่อดิน โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มคุณค่าโภชนะมันสำปะหลังร่วมกับการนำใช้เศษเหลือทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผลของการใช้แบคเทอริโอเฟจและโพรไบโอติกบาซิลลัสที่คัดเลือกจากระบบทางเดินอาหารและแหล่งน้ำเพาะเลี้ยงปลานิลกระชังต่อการยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila และ Flavobacterium columnare การเลี้ยงปลาดุกอุยในกระชังโดยการให้อาหารในเวลาที่ต่างกัน การศึกษาระบบอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในกระชัง การใช้ใบมะละกอป่นในอาหารเลี้ยงปลานิลแดง (Oreochromis niloticus × O. mossambicus) โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีพโคนมจังหวัดมหาสารคามเพื่อความยั่งยืน: กรณีพัฒนาผลิตภัณฑ์กากมันสำปะหลังหมักยีสต์เป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต การศึกษาระบบการเลี้ยงที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในกระชัง แนวทางการพัฒนาการผลิตโปรตีนเซลล์เดียว จากมันสำปะหลังในระดับการำนไปใช้สำหรับเกษตรกรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมนุษย์และสัตว์เลี้ยง การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเมล็ดมะขามป่นในอาหารปลานิลแดง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก