สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการเก็บไข่ไหม 5 °C และเวลาในการจุ่มกรดของไข่ไหมชนิด Reishin
คนึง บัวชุม - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการเก็บไข่ไหม 5 °C และเวลาในการจุ่มกรดของไข่ไหมชนิด Reishin
ชื่อเรื่อง (EN): Study on Relation Between Duration in 5 °C and Dipping Time of Reishin Eggs
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: คนึง บัวชุม
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ในการเก็บไข่ไหมในห้องเย็นชั่วระยะเวลาหนึ่ง (Reishin) ใช้เวลาในการ เก็บไข่ไหมในห้องเย็น 5 ๐ C นาน 60-100 วัน จึงนำมาฟักเทียม ถ้าต้อง การใช้ไข่ไหมซึ่งเก็บในห้องเย็น 5 ๐ C ต่ำกว่า 60 วัน หรือสูงกว่า 100 วัน เมื่อนำไข่ไหมชนิดนี้ไปฟักเทียมแล้วเปอร์เซ็นต์การฟักออกเป็นตัว...
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2525
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2526
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2021/08/2526-24.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการเก็บไข่ไหม 5 °C และเวลาในการจุ่มกรดของไข่ไหมชนิด Reishin
คนึง บัวชุม
กรมหม่อนไหม
2526
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหม ความสัมพันธ์ของช่วงเวลาการเก็บไข่ไหมที่ 25 °C และ 5 °C ของไข่ไหมชนิด Hibernate การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมโดยไม่ต้องฟักเทียม การเลี้ยงไหมซึ่งได้จากไข่ไหมแบบฟักทันที โดยเปรียบเทียบการเลี้ยงจากไข่ไหมซึ่งใช้ระยะการจุ่มกรดที่ต่างกัน อิทธิพลของความเข้มข้นและเวลาที่จุ่มกรดเกลือ ต่างกันต่อการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reishin ของไข่ไหมลูกผสมระหว่างพันธุ์ไทยกับต่างประเทศ อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาที่จุ่มกรดเกลือต่างกันต่อการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Sokushin ของไข่ไหมลูกผสมระหว่างพันธุ์ไทยกับต่างประเทศ ศึกษาช่วงระยะเวลาที่เก็บไข่ไหม 5 องศาเซลเซียสหลังจากฟักเทียม แบบ Sokushine ของไข่ไหมชนิดบรรจุกล่อง ความสัมพันธ์ของช่วงเวลาการเก็บไข่ไหมพันธุ์ลูกผสม ระหว่างพันธุ์ไทยกับต่างประเทศหลังจากแม่ผีเสื้อวางไข่เสร็จกับจำนวนวันที่เก็บไข่ไหมในตู้เย็นซึ่งทำให้เปอร์เซนต์การฟักออกของไข่ไหมสูงสุด การศึกษาหาระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที การศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก