สืบค้นงานวิจัย
การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
ณัฐภาส ผู้พัฒน์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
ชื่อเรื่อง (EN): Screening of High-Oil Content Microalgae for Biodiesel Production
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ณัฐภาส ผู้พัฒน์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: The screening of green microalgae was initially investigaed in order to choose the best microalgae in terms of lipid content and lipid productivity as oil source for biodiesel production. Cultivation conditions were maintained at 30 oC under continuous light by fluorescent lamp. The light intensity was approximately 15 klux at the surface of the culture tube. Aeration supplemented with 2% CO2,was set at 0.67 vvm for flow rate. The pre-culture was incubated for 7 days in a bottle and was then transferred into the culture tube. The highest lipid contents of Chlorella spp. IFRPD No. 1062 was 26.04 % and its lipid productivity was 4.309 mg L-1 h-1. Ankistrodesmus spp IFRPD No. 1068 and IFRPD No. 1061 as well as Chlamydomonas spp IFRPD No. 1016 gave 28.45, 21.95, and 26.42 % lipid content, respectively. Monoraphidium spp. IFRPD No. 1067 and IFRPD No. 1003 and Chlorococcum spp. IFRPD No. 1137 had lipid productivities at 4.140, 3.618, และ 2.774 mg L-1 h-1, respectively The kinetics of lipid production from seven microalgae were still conducting. The screening of green microalgae was initially investigaed in order to choose the best microalgae in terms of lipid content and lipid productivity as oil source for biodiesel production. Cultivation conditions were maintained at 30 oC under continuous light by fluorescent lamp. The light intensity was approximately 15 klux at the surface of the culture tube. Aeration supplemented with 2% CO2,was set at 0.67 vvm for flow rate. The pre-culture was incubated for 7 days in a bottle and was then transferred into the culture tube. The highest lipid contents of Chlorella spp. IFRPD No. 1062 was 26.04 % and its lipid productivity was 4.309 mg L-1 h-1. Ankistrodesmus spp IFRPD No. 1068 and IFRPD No. 1061 as well as Chlamydomonas spp IFRPD No. 1016 gave 28.45, 21.95, and 26.42 % lipid content, respectively. Monoraphidium spp. IFRPD No. 1067 and IFRPD No. 1003 and Chlorococcum spp. IFRPD No. 1137 had lipid productivities at 4.140, 3.618, และ 2.774 mg L-1 h-1, respectively The kinetics of lipid production from seven microalgae were still conducting.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2554
การผลิตน้ำมันจุลินทรีย์ด้วยการเพาะเลี้ยงเชื้อผสมของสาหร่ายขนาดเล็กและยีสต์ไขมันสูงเพื่อผลิตไบโอดีเซลด้วยวิธีทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นแบบตรง การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน การใช้เทคโนโลยีการตรึงเซลล์ในการแยกสาหร่ายขนาดเล็กในระหว่างการเพาะเลี้ยงเพื่อการสะสมน้ำมันและการผลิตไบโอดีเซล การใช้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเพื่อผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่สกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก การพัฒนาการเพาะเลี้ยงแบบเฮเทโรโทรฟิคและมิกโซโทรฟิคเพื่อเพิ่มผลผลิตมวลเซลล์และน้ำมันสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตไบโอดีเซล การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์และองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์งาฝักไม่แตกที่มีปริมาณลิกแนนสูงของโครงการปรับปรุงพันธุ์งาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวิเคราะห์เครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับลักษณะเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงในทานตะวันโดยใช้ประชากรที่เป็น double haploid การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันยีสต์โดยใช้ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา การผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กลิปิดสูงสกุล Chlorella ที่คัดเลือกได้จากแหล่งน้ำจืดในจังหวัดขอนแก่น การผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กลิปิดสูงสกุล Chlorella ที่คัดเลือกจากแหล่งน้ำจืดในจังหวัดขอนแก่น

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก