สืบค้นงานวิจัย
การศึกษารูปแบบยีนแสดงออกในการตกไข่ของปลาบึกเพศเมีย (Pangasianodon gigas)
จิราพร โรจน์ทินกร - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การศึกษารูปแบบยีนแสดงออกในการตกไข่ของปลาบึกเพศเมีย (Pangasianodon gigas)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จิราพร โรจน์ทินกร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Jiraporn Rojtinnakorn
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
เลขทะเบียนวิจัยกรม: สกว.-51-003
ชื่อแหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 200,000
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2551
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษารูปแบบยีนแสดงออกในการตกไข่ของปลาบึกเพศเมีย (Pangasianodon gigas)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2551
การศึกษายีนแสดงออกในการเจริญพันธุ์และยีนส์ระบุเพศในปลาบึกเพศเมีย (Pangasianodon gigas) ศึกษาการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันของปทุมมาที่ปลูกภายใต้วันสั้นและวันยาวโดยการวิเคราะห์ลำดับเบสของ RNA การวิเคราะห์ลำดับเบสบริเวณโปรโมเตอร์และการแสดงออกของยีน Hd1 ในข้าว ผลของ Growth hormone analog ต่อการเติบโต และการพัฒนา อวัยวะสืบพันธุ์ของปลาบึก ผลของ Growth hormone analog ต่อการเจริญเติบโต และการเจริญพันธุ์ของปลาบึก ผลของ methyl jasmonate ต่อการเพิ่มการแสดงออกของยีน oxidosqualene cyclase (OSC) และ acetyl-coA C-acetyltransferase (AACT) ในพรมมิ ผลของสารสกัดหยาบจากใบมะรุมต่อการแสดงออกของยีนก่อมะเร็งในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว การเลี้ยงปลาเผาะร่วมกับปลาบึกในบ่อดินเพื่อการค้า ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก