สืบค้นงานวิจัย
การใช้แหนใหญ่เลี้ยงไก่พื้นเมือง
ปรัชญา ปรัชญลักษณ์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การใช้แหนใหญ่เลี้ยงไก่พื้นเมือง
ชื่อเรื่อง (EN): Utillization of Duckweed as feed Ingredient for Native Chicken
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปรัชญา ปรัชญลักษณ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เถลิงศักดิ์ โนนทนวงศ์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2531
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2531
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Research%20Report53-55/Research_Knowlage/RESEARCH/research_full/2531/R3101.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้แหนใหญ่เลี้ยงไก่พื้นเมือง
กองอาหารสัตว์
2531
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
ผลของสถานที่ การศึกษา สายพันธุ์ และวัตถุประสงค์การผลิตในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อรายได้ของเกษตรกรในวังทอง เมือง บางระกำ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาสภาวะการติดเชื้อ Brachyspira ในไก่ ผลของการใช้มันสำปะหลังต่อผลผลิตของไก่พื้นเมือง การใช้ใบมันสำปะหลังเลี้ยงไก่ การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นแหล่งอาหารโปรตีนเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมบนกรงตับ การเลี้ยงไก่ลุกผสมพื้นเมือง-เซี่ยงไฮ้แบบพื้นบ้าน การใช้ประโยชน์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองสำหรับเลี้ยงไก่ชน การศึกษาการใช้ใบยาสูบแห้งในการควบคุมไรในไก่พื้นเมือง คุณภาพซากและเนื้อไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยข้าวเปลือกงอก

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก