สืบค้นงานวิจัย
การประเมินศักยภาพของลูกผสมข้ามชนิด (F1) ระหว่างปทุมมาและกระเจียวประดับเพื่อขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
คมกริช วงศ์ภาคำ, สุทธิรา ขุมกระโทก, ไพโรจน์ ประมวล, ศักดา แก้วสิทธิ์, เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง, ประสิทธิ์ ชุติชูเดช, เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช, ชมดาว ขำจริง - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง: การประเมินศักยภาพของลูกผสมข้ามชนิด (F1) ระหว่างปทุมมาและกระเจียวประดับเพื่อขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
ชื่อเรื่อง (EN): Evaluation of the Effectual Ratio of Interspecific F1 Hybridzed between Pathumma and Krajeaw (Ornamental Curcuma spp.) for the New Cultivar Registered
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ชุดโครงการวิจัยการประเมินศักยภาพของลูกผสมข้ามชนิด (F1) ระหว่างปทุมมาและกระเจียวประดับ ได้ดำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะในลูกผสม พบว่าพืชลูกผสมที่ได้ส่วนใหญ่เกิดจากการผสมข้ามชนิด ส่วนกรณีการผสมข้ามพันธุ์นั้นผสมไม่ติด ผลการวิเคราะห์พลอยดี้ของลูกผสมพบว่าลูกผสมที่ได้เป็น diploid กรณีประเมินลักษณะเจริญเติบโต และพัฒนาการของช่อดอก พบว่าลูกผสมส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและเหง้าสะสมอาหารในปีแรกและเริ่มปรากฏช่อดอกเมื่อเข้าสู่ปีที่สองจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเพื่อขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ทันที การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรม ในการจำแนกกระเจียวขาว (C. gracillima) จากข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS และยีน matK ให้ผลผลิตที่มีขนาด 750-800 bp และ 650-700 bp พบบริเวณ ITS แสดงความแตกต่างถึง 11 ตำแหน่ง เนื่องจากความผันแปรที่ตำแหน่งที่ 157 และ 222 ใน C. gracillima พบว่าผันแปรระหว่าง A (adenine) และ G (guanine) ตำแหน่งที่ 408 และ 421 มีค่าเฉลี่ยความผันแปรภายในสปีชีส์ที่ 0.42%, 0.32% ตามลำดับ การปลิดดอกร่วมกับให้สาร 1-MCP ที่ 3 ระดับความเข้มข้น (0 100 และ 300 ppb) พบว่าช่อดอกปทุมมาที่ผ่านการปลิดดอกไม่วาจะใช้สาร 1-MCP ที่ความเข้มข้นระดับใดก็ตามมีผลทำให้กิจกรรมของเอนไซม์ PPO ลดลง การสูญเสียน้ำหนักและความเสียหายเนื่องจากสีน้ำตาลน้อยลง และมีอายุปักแจกันที่นานขึ้น โดยเฉพาะการปลิดดอกที่ไม่ผ่านการรมสาร 1-MCP (0 ppb) สามารถยืดอายุปักแจกันได้นานถึง 20.10 วัน และผลการใช้สารแคลเซียมทั้งสองชนิดทำให้ดอกปทุมมาเหี่ยวเร็วขึ้น เกิดการสูญเสียน้ำหนักมากขึ้น ส่งผลให้มีอายุปักแจกันสั้นลง เมื่อวิเคราะห์คุณภาพภายในพบว่าดอกปทุมมาที่ได้รับสารแคลเซียมทั้งสองนี้มีสารฟีนอลในปริมาณเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการให้ CaH4O8P2 ที่ความเข้มข้น 0.8% ทำให้ดอกปทุมมามีการเกิดสีน้ำตาลในระดับสูงสุด
บทคัดย่อ (EN): This research project aimed to evaluate the interspecific hybrids’ efficiency from C. alismatifolia Gagnep. x C. gracillima Gagnep. Trait inheritance detected that F1 hybrids received via interspecific crosses. It failed by variety to variety crosses. Ploidy analysis the F1 hybrids detected in diploid. Therefore, the F1 hybrids were not promoted to be the new cultivar registered due to most of them was not presents the flower in the 1st year of growing; they needed two year growth for flowering. Genetic variation in ITS and matK gene from nucleotide sequence to identify type of C. gracillima Gagnep. and C. parviflora Wall by ITS and matK gene have 650-700 and 750-800 bp, respectively. There were 11 different sites of interspecific more than matK, but only some sites of ITS maybe used to identification and classification due to interspecies variation at 157, 222, 408 and 421 positions. Interspecies variation averages were 0.42% and 0.32%, respectively. Deflowering cooperated with applying 1-MCP for three concentrations (0, 100 and 300 ppb) to ‘Laddawan” patumma flower was studied in room temperature condition. The results showed that deflowered irrespective of using any concentration of 1-MCP affected to lower the activity of PPO enzyme, decreased flowering weight loss and browning appearance, maintained the bright red color and extended the vase life. Deflowering with no fumigation with 1-MCP (0 ppb) led patumma flower to be the longest vase life (20.10 days)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินศักยภาพของลูกผสมข้ามชนิด (F1) ระหว่างปทุมมาและกระเจียวประดับเพื่อขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 กันยายน 2554
การพัฒนาระบบการสร้างปทุมมาสายพันธุ์ใหม่ การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า การประเมินผลผลิตและชีวมวลในสบู่ดำลูกผสมภายในชนิดและ ลูกผสมข้ามชนิด การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาและกระเจียวประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด สิทธิบัตร และสนับสนุนขีดความสามารถการแข่งขันด้านการส่งออกอย่างยั่งยืน การประยุกต์ใช้เทคนิค genome in situ hybridization (GISH) เพื่อศึกษาโครงสร้างจีโนม และตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดของดอกปทุมมาและดอกกระเจียว ศักยภาพพืชน้ำในบึงบอระเพ็ดที่ใช้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ทางเลือกในวิธีการปรับปรุงพันธุ์ สำหรับประเมินสายพันธุ์ข้าว I. การประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิต ความน่าเชื่อถือและการประเมินศักยภาพของแบบจำลอง i_EPEC ในการประเมินการผลิตข้าวของประเทศไทย การแสดงออกของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในการปลูกแบบอินทรีย์และแบบใช้สารเคมี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก