สืบค้นงานวิจัย
ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
จุฑามาศ ชมภูนิช - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
ชื่อเรื่อง (EN): The Suitable Sources and Optimum Levels of Carbohydrate for Growth Performances of Climbing Perch (Anabas testudineus (Bloch))
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จุฑามาศ ชมภูนิช
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ปลาหมอน้ำหนักเริ่มต้น 2.65 เลี้ยงในตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร จำนวน 36 ตู้ๆละ 30 ตัว (ระบบน้ำหมุนเวียน) ด้วยอาหาร 12 สูตร (โปรตีนประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ พลังงานรวม 400 กิโลแคลอรี/100 กรัมอาหาร) ที่มีชนิดของคาร์โบไฮเดรตแตกต่างกัน (ปลายข้าว และมันสำปะหลัง ) ให้อาหารกินจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าการเจริญเติบโต (น้ำหนักสุดท้าย, เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่ม, อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ และค่า Condition factor), อัตราการกินอาหาร, อัตราแลกเนื้อ, พลังงานที่สะสมในตัวปลา และอัตรารอด มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)
บทคัดย่อ (EN): Fish with individual weight of 2.65 g were kept in twenty 45x90x45 cm glass aquaria (with recirculation water system) at stocking rate 30 fish per aquarium. Fish were fed each of nine diets (with approximately 40% protein and 400 kcal/100 g GE) containing different sources of carbohydrate (broken rice and cassava starch) to satiation twice daily for 12 weeks. The study showed that all treatment groups had no significant differences (p>0.05) on growth performances (final weight, percent weight gain, specific growth rate and condition factor), feed intake, feed conversion ratio, apparent net energy retention and survival rate.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-06-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
กรมประมง
30 มิถุนายน 2556
เอกสารแนบ 1
กรมประมง
ชนิดของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารปลาหมอ ระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารปลาหมอ ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาสวายโมงขนาดเล็ก ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ ชนิดของไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาหมอ ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาโมงขนาดเล็ก การเสริมกากมะพร้าวสกัดน้ำมันในสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาหมอ การเสริมโปรไบโอติกและอีเอ็มในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาหมอไทยที่เลี้ยงในกระชัง พฤติกรรมการแก่งแย่งอาหารของปลาหมอบัตเตอร์ต่อปลาท้องถิ่นบางชนิดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ การกินอาหารของปลาหมอบัตเตอร์ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก