สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาก่อนการตั้งตำรับของตำรับยาใช้ภายนอกที่มีสารสกัดจากว่านอึ่ง
กรกนก อิงคนินันท์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาก่อนการตั้งตำรับของตำรับยาใช้ภายนอกที่มีสารสกัดจากว่านอึ่ง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กรกนก อิงคนินันท์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560-10-09
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561-10-08
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 6.1 เพื่อศึกษาถึงความคงตัวของสารสกัดว่านอึ่งมาตรฐานและสาร 1 ที่ pH ต่างๆ ตลอดจนความคงตัวที่อุณหภูมิต่างๆ 6.2 เพื่อศึกษาค่า partition coefficient และค่าการละลายของสารสกัดว่านอึ่ง และสาร 1 6.3 เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางความร้อน (Thermal property) ของสาร 1 6.4 เพื่อพัฒนาตำรับยาใช้ภายนอก ที่มีสารสกัดว่านอึ่งเป็นองค์ประกอบ สำหรับรักษาโรคภาวะความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย 6.5 เพื่อศึกษาการซึมผ่านผิวหนังของตำรับยาใช้ภายนอก ที่มีสารสกัดว่านอึ่งเป็นองค์ประกอบ โดยใช้ Franz diffusion cell apparatus
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาก่อนการตั้งตำรับของตำรับยาใช้ภายนอกที่มีสารสกัดจากว่านอึ่ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ตุลาคม 2561
การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ระยะ ๔ การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ระยะ 3 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกฤษณาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลของสารสกัดจากรากกระพังโหมต่อการเกิดเจลซูริมิจากปลาชะโด โครงการนำร่องทดสอบสรออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่สามารถพัฒนาไปเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ภายใต้โครงการเวชนคร (Medicopolis) ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู ฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในการยับยั้งเชื้อโนดะไวรัสที่ก่อโรคในปลากะรังดอกแดง โครงการพัฒนาสารสกัดจากกัญชาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยา กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาสำหรับใช้แก้ปวดในรูปแบบการบริหารยาใต้ลิ้น การใช้สมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะและสารเร่งการเจริญเติบโต เพื่อการผลิตเนื้อไก่ปลอดยาสารพิษตกค้าง ผลของการใช้สาร pendimethalin ร่วมกับสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่งสำหรับการควบคุมวัชพืช ในข้าวโพดหวาน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก