สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา
สำนักวิจัยและพัฒนา - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา
ชื่อเรื่อง (EN): A Study of Para Soil Cement Road
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักวิจัยและพัฒนา
บทคัดย่อ: ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งผลิตและส่งออกทำรายได้มูลค่ามากกว่าแสนล้านบาท แต่ราคายางผันผวนขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยมีการปลูกยางพาราในทุกภูมิภาคทำให้ปริมาณการผลิตยางมีเพิ่มมากขึ้น และความต้องการยางพาราในต่างประเทศลดลง ส่งผลให้ยางพารามีราคาลดลง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเดือดร้อน กรมชลประทานจึงทำการศึกษาแนวทางการใช้ยางพาราในงานชลประทานเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้นและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้ยางพาราในงานชลประทานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้สู่หน่วยงานภายนอกในการนำไปขยายผลต่อไป
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
คำสำคัญ:
หมวดหมู่: อื่นๆ
หมวดหมู่ AGRIS: N เครื่องจักรกลการเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์ (Machinery and buildings)
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมชลประทาน
รายละเอียด: Submitted by รดา รุจณรงค์ กรมชลประทาน (rada_ru@rid.go.th) on 2018-06-25T03:07:15Z No. of bitstreams: 1 แผ่นพับ -para v1.pdf: 614127 bytes, checksum: 18657205edf4a7327436595248e61af9 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
กรมชลประทาน
การศึกษาถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (โปสเตอร์) การศึกษาถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา 2 (โปสเตอร์) กลุ่มวิจัยยางพารา การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การเก็บรักษาคัพภะยางพาราในสภาพอุณหภูมิต่ำในหลอดทดลอง การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน ประยุกต์ใช้น้ำยางพาราและดินซีเมนต์พัฒนาสระน้ำต้านภัยแล้ง ศึกษาวัสดุและอัตราการผสมดินเพื่อชำยางในถุง การพัฒนาอิฐดินซีเมนต์ผสมน้ำยางพารา: โครงการวิจัยขนาดเล็กการประยุกต์ใช้น้ำมันยางพาราในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงการฝึกอบรมการผลิตกล้ายางพาราและการปลูกยางพาราแบบมืออาชีพ
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก