สืบค้นงานวิจัย
ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ Tocopherol และ gamma aminobutyric acid (GABA) ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก
ภคินี อัครเวสสะพงศ์ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ Tocopherol และ gamma aminobutyric acid (GABA) ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก
ชื่อเรื่อง (EN): Antioxidant capacity and their relation to tocopherol and gamma aminobutyric acid (GABA) in brown and pre-geminated brown rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภคินี อัครเวสสะพงศ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Pakinee Akkaravessapong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ข้าวประกอบไปด้วยสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด สารที่มีรายงานว่าพบในข้าว ที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ γ-aminobutyric acid (GABA) มีฤทธิ์ช่วยการทำงานของระบบประสาทและยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง และศึกษากลุ่มสารวิตามินอี โดยเฉพาะสารกลุ่ม Tocopherol มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และช่วยลดปริมาณคลอเรสเตอรอลในเลือด ซึ่งปริมาณสารทั้งสองชนิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค High performance liquid chromatography (HPLC) ศึกษาในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก ในข้าว 11 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ปทุมธานี 1, ขาวดอกมะลิ 105, ชัยนาท 1, กข31, สังข์หยด, หอมกระดังงา, กข6, เหนียวดำชุมแพ, เหนียวดำช่อไม้ไผ่ กรามแรด และเหนียวดำหมอ เพื่อศึกษาปริมาณและผลจากแหล่งปลูกต่อปริมาณสารสำคัญ พบว่าในข้าวกล้องพบสาร GABA 0.9-4.9 mg/100g ข้าวกล้องงอก 8.9-50.5 mg/100g ส่วนการศึกษา Tocopherol ในข้าวพบ 2 ไอโซเมอร์หลักๆ คือ α- Tocopherol ในข้าวกล้องพบ 0.77-4.6 µg/100g ข้าวกล้องงอกพบ 0.93-5.74 µg/100g และ γ-Tocopherol ในข้าวกล้องพบ 0.27-2.91 µg/100g ข้าวกล้องงอกพบ 0.24-3.37 µg/100g และการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ใช้วิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical assay (DPPH assay) พบว่าในข้าวกล้อง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (IC50) อยู่ระหว่าง 0.03-2.21 และข้าวกล้องงอก 0.05-1.32 ค่า IC50 ที่พบ สอดคล้องกับปริมาณของสารที่ศึกษา คือ ในข้าวกล้องงอก มีสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น และพบว่าแหล่งปลูกของข้าวพันธุ์เดียวกัน มีผลต่อปริมาณ GABA แต่ไม่ส่งผลต่อปริมาณสาร Tocopherol.
บทคัดย่อ (EN): Rice contains several kinds of bio-functional components. In this study, γ-aminobutyric acid (GABA) and Tocopherol, or Vitamin E were identified and their relationships to antioxidant activity using DPPH assay of both brown and pre germinated Thai rice varieties were studied. GABA are one of the two inhibitory neurotransmitters which make the neuron resistant to stimulation by excitatory neurotransmitters and inhibitor of some cancer cells activity whereas Tocopherol, or Vitamin E, which acts as antioxidant and improve blood cholesterol. Identification of GABA and Tocopherol in both brown and pre-germinated brown rice grown from different locations were conducted in eleven varieties, namely: Khao Dawk Mali 105, PTT1, CN1, RD31, Sang yod, RD6, Hom Kradang-nga, Niaw Dam Chum Pae, Niaw Dam Chaw Mai Pai and Niaw Dam Maw. GABA concentrations in brown and pre-germinated brown rice using high performance liquid chromatography (HPLC) were in the range of 0.9-4.9 and 8.9-50.5 mg/100g, respectively. In brown rice and pre-germinated brown rice, two main isomers of Tocopherol namely α- Tocopherol and γ-Tocopherol were identified in all rice varieties. Alpha- Tocopherol in brown and pre-germinated brown rice were in the range 0.77-4.6 and 0.93-5.74 µg/100g, respectively whereas γ-Tocopherol concentrations in brown and pre-germinated brown rice were lower as compared to the other isomer with the range of 0.27-2.91 and 0.24-3.37 µg/100g, respectively. The antioxidative activity of brown and pre-germinated brown rice extracts was investigated by 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical assay (DPPH assay). Brown rice and pre-germinated brown rice extracts shown the antioxidative activity (IC50) was in the range 0.03-2.21 and 0.05-1.32, respectively. These results indicated that germination of Thai rice varieties may increased bio-functional components and exhibit antioxidant activity as compared to its brown rice. However, growing locations of the same rice variety affected only on GABA contents but not on tocopherols.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/328726
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ Tocopherol และ gamma aminobutyric acid (GABA) ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ tocopherol และ gamma aminobutyric acid ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวกล้องงอกเพิ่ม กาบา ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสำคัญกลุ่มไม่มีขั้วและกลุ่มมีขั้วจากเมล็ดข้าวสีเพื่อเตรียมเป็นสารสกัดมาตรฐานโดยใช้ฤทธิ์ชีวภาพเป็น ตัวชี้นำ GABA ในคัพภะข้าวและข้าวกล้องงอก บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(ปีที่3) การผลิตนมหมักแอสิโดฟิลัสมิลค์จากข้าวกล้องงอก

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก