สืบค้นงานวิจัย
การประเมินศักยภาพกลุ่มชุดดินเพื่อปลูกพืชสบู่ดำ
กรรณิการ์ หอมยามเย็น - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: การประเมินศักยภาพกลุ่มชุดดินเพื่อปลูกพืชสบู่ดำ
ชื่อเรื่อง (EN): Assessment Quality of Soil Group for Planting Physic nut
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กรรณิการ์ หอมยามเย็น
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การประเมินศักยภาพกลุ่มชุดดินเพื่อทราบความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชสบู่ดำ โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม Plantgro ในการจำลองการเจริญเติบโตของสบู่ดำ ที่มีสภาพภูมิอากาศและดินต่างๆ กัน เพื่อประเมินผลผลิตและจัดชั้นความเหมาะสมของดิน สรุปได้ว่า ดินที่มีความเหมาะสมดีมากและไม่มีข้อจำกัดใดๆสำหรับปลูกสบู่ดำได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 36, 43 และ 39 ให้ผลผลิตประมาณ 700-1,120 กก./ไร่ สำหรับดินที่เหมาะสมดีมากแต่บางพื้นที่ขาดแคลนน้ำบางช่วง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 15, 21, 40 และ 48 จะให้ผลผลิต 560-1,000 กก./ไร่ สำหรับดินที่เหมาะสมดีมากแต่บางพื้นที่อาจมีปัญหาด้านเนื้อดินเป็นดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ และขาดแคลนน้ำบางช่วงได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 3, 28, 33, 35, 38, 45 และ 47 ให้ผลผลิต 400-1,000 กก./ไร่ สำหรับดินที่เหมาะสมดีมากแต่บางพื้นที่อาจมีปัญหาน้ำท่วมขังได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 และ 49 ให้ผลผลิต 300-1,000 กก./ไร่ สำหรับดินที่เหมาะสมดีมากแต่บางพื้นที่อาจมีปัญหาดินอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากและขาดน้ำบางช่วง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 9 ให้ผลผลิต 700-850 กก./ไร่ ซึ่งเขตความเหมาะสมดีมากสำหรับปลูกสบู่ดำมีพื้นที่ทั้งหมด 70,650,580 ไร่ หรือร้อยละ 22.03 ส่วนดินที่มีความเหมาะสมดีและไม่มีข้อจำกัด ให้ผลผลิตสบู่ดำประมาณ 560-710 กก./ไร่ ได้แก่กลุ่มชุดดินที่ 42 สำหรับดินที่มีความเหมาะสมดีแต่บางพื้นที่อาจมีปัญหาด้านเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมากและขาดแคลนน้ำบางช่วง ให้ผลผลิต 400-710 กก./ไร่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 4, 7, 5, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 41, 46, 47, 55 และ 56 ซึ่งเขตความเหมาะสมดีสำหรับปลูกสบู่ดำมีพื้นที่ทั้งหมด 40,809,985 ไร่ หรือร้อยละ 12.73 ส่วนดินที่จัดอยู่ในชั้นความเหมาะสมปานกลาง จะเป็นกลุ่มชุดดินที่มีข้อจำกัดต่างๆสำหรับปลูกสบู่ดำ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 3, 4, 6, 11, 16, 25 และ 53 ให้ผลผลิตประมาณ 300-450 กก./ไร่ ซึ่งมีปัญหาด้านเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมากและขาดน้ำบางช่วง สำหรับดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง ที่มีปัญหาด้านดินตื้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมาก ปัญหาขาดน้ำและน้ำท่วมขังในบางช่วงของปี ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 51 ให้ผลผลิต 300-450 กก./ไร่ สำหรับดินที่มีความเหมาะสมปานกลางซึ่งมีปัญหาด้านดินเป็นกรดรุนแรงมาก เนื้อดินเป็นดินเหนียว และขาดน้ำบางช่วง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 10 ให้ผลผลิต 300-450 กก./ไร่ สำหรับดินที่มีความเหมาะสมปานกลางซึ่งมีปัญหาด้านเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมากและขาดน้ำบางช่วง ให้ผลผลิตต่ำประมาณ 150-450 กก./ไร่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 2, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 44, 52 และ 54 ซึ่งเขตความเหมาะสมปานกลางสำหรับปลูกสบู่ดำมีพื้นที่ทั้งหมด 64,341,301 ไร่หรือร้อยละ 20.06
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินศักยภาพกลุ่มชุดดินเพื่อปลูกพืชสบู่ดำ
กรมพัฒนาที่ดิน
30 กันยายน 2552
การเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดสบู่ดำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประเมินกำลังผลิตของกลุ่มชุดดิน/ชุดดิน ในการปลูกอ้อยภาคตะวันออก การจัดการดินและธาตุอาหารพืชเฉพาะกลุ่มชุดดินในการปลูกอ้อยของประเทศไทย การใช้หญ้าแฝกและปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดินปลูกยางพาราในดินทรายจัด ชุดดินบาเจาะ (กลุ่มชุดดินที่ 43) ทดสอบการปรับปรุงดินเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ในกลุ่มชุดดินที่ 14 ชุดดินระแงะ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าว ชุดดินพัทลุง (กลุ่มชุดดินที่ 6) โครงการสาธิตทดสอบการปรับปรุงดินเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ในกลุ่มชุดดินที่ ชุดดินแกลง ผลของชนิดปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวนาดำต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของดินในกลุ่มชุดดินที่ 21 ชุดดินสรรพยา (Sa) อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ผลของการไถพรวนในระบบปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีต่อการสูญเสียดิน บนพื้นที่ดอน ชุดดินหนองมด (Nm) กลุ่มชุดดินที่ 29 อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย การจัดการดินโดยใช้พืชบำรุงดิน วัสดุปรับปรุงดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และปุ๋ยเคมี ร่วมกับการปลูกต้นเหมียงเป็นพืชแซมยางพารา ในกลุ่มชุดดินที่ 45

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก