สืบค้นงานวิจัย
ดัชนีความไวของข้าวบางพันธุ์ที่มีต่อช่วงแสงตามธรรมชาติ
มณฑล ปุญญฤทธิ์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ดัชนีความไวของข้าวบางพันธุ์ที่มีต่อช่วงแสงตามธรรมชาติ
ชื่อเรื่อง (EN): Photoperiod-sensitivity index of five parents and ten F1 hybrids of rice under natural daylength
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: มณฑล ปุญญฤทธิ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Monton Poonyarit
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ค่าสัมพันธ์ประสิทธิ์รีเกรสชั่นเส้นตรง (simple linear regression coefficient) ของช่วงวันออกดอก (days to flowering) กับวันปลูก 11 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 17 ตุลาคม 2529) นำมาใช้เป็นดัชนีแสดงถึงความไวต่อช่วงแสงของข้าว (photoperiod-sensitivity) จีโนไทพ์ (genotype) ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง (photoperiod-insensitivity) มีค่าดัชนีเท่ากับศูนย์ จีโนไทพ์ที่ไวต่อช่วงแสดงปานกลาง (weak photoperiod-sensitivity) มีค่าดัชนีอยู่ระหว่างศูนย์กับ -0.35 ส่วนจีดนไทพ์ไวต่อช่วงแสงมาก (strong photoperiod-sensitivity) มีค่าดัชนีต่ำกว่า -0.35
บทคัดย่อ (EN): Simple linear regression coefficients of days to flowering on eleven planting dates (from May 14 to October 17, 1986) were used as an index to show the degree of photoperiod-sensitivity of rice plants. The genotypes which had photoperiod-sensitivity index close to zero was considered photoperiod-insensitive. The genotypes which showed photoperiod-sensitivity index lower than zero but not less than -0.35 was considered weakly photoperiod-sensitive. The strongly photoperiod-sensitive genotypes had photoperiod-sensitivity index less than -0.35.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ดัชนีความไวของข้าวบางพันธุ์ที่มีต่อช่วงแสงตามธรรมชาติ
กรมวิชาการเกษตร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมเพื่อผลผลิตสูงและไม่ไวต่อช่วงแสง อิทธิพลของวันปลูกต่อความแปรปรวนของลักษณะประจำพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อความแปรปรวนของลักษณะประจำพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกของข้าว 4 พันธุ์ การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง โดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อการกลายพันธุ์ การคัดเลือกและการศึกษาพันธุ์ขั้นต้นของสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15 ขาวดอกมะลิ 105 และสังข์หยดพัทลุงที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นสูง/ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว พันธุ์ข้าวเจ้าชัยนาท 1 พันธุ์ข้าวรับรองพันธุ์ใหม่ การศึกษาการตอบสนองต่อความไวของช่วงแสงของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นในภาคกลาง ประจำปี 2548 การศึกษาวิจัยและคัดเลือกพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงที่ทนทานต่อแมลงบั่วไม่ไวต่อช่วงแสงและมีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก