สืบค้นงานวิจัย
แผนงานโภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของข้าวกล้องงอกนึ่งสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
สมศรี เจริญเกียรติกุล - สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: แผนงานโภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของข้าวกล้องงอกนึ่งสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ชื่อเรื่อง (EN): Nutrition and health benefits of parboiled germinated brown rice (KDML 105)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมศรี เจริญเกียรติกุล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “โภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของข้าวกล้องงอกนึ่งสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105” แก่สถาบันมหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประโยชน์ด้านโภชนาการ และสุขภาพของข้าวกล้องงอกนึ่ง โดยนักวิจัยจากสหสาขา จากการศึกษาวิจัยพบว่า “ข้าวกล้องงอกนึ่ง” มีสารอาหาร สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และประโยชน์เชิงสุขภาพในแง่ของการต้านเอนไซม์ที่เกี่ยวเนื่องกับโรคอัลไซเมอร์ และโรคอ้วน การลดภาวะอักเสบ ความเป็นพิษต่อตับ ไต การลดความดันโลหิตสูง และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดดีกว่าข้าวกล้อง และข้าวขาว สามารถลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ ลดภาวะความดันโลหิตสูง และบรรเทาการอักเสบของลำไส้ใหญ่ จากการเพิ่มองค์ประกอบบางอย่าง รวมถึงการบริโภคข้าวกล้องงอกนึ่งไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ในผู้ป่วยที่แพ้แป้งข้าวสาลี มีความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม การอ้างอิงและส่งเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการนี้คือ สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้อ้างอิงเพื่อสนับสนุนการบริโภคข้าวกล้องงอกนึ่งหรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ พัฒนา หรือผลิตเป็นแป้ง หรือเป็นส่วนผสมในอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางด้านอาหาร เพื่อทดแทนแป้งข้าวสาลี จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยที่แพ้แป้งข้าวสาลี อีกทั้งยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการวางแผนเพื่อศึกษาในเชิงลึก รวมถึงกลไกการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากข้าวกล้องงอกนึ่งต่อไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-11-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-10-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
แผนงานโภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของข้าวกล้องงอกนึ่งสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
31 ตุลาคม 2558
โภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของข้าวกล้องงอกนึ่งสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม การหาสภาวะที่เหมาะสมการผลิตการข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของข้าวกล้องงอกนึ่งสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 งา ธัญพืชเพื่อสุขภาพ การรวบรวมข้อมูลข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายเพื่อการขอรับรองพันธุ์ ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อคุณภาพของข้าวดอกมะลิ 105 และผลตกค้างของสารในข้าว การจำแนกสายพันธุ์และความต้านทานต่อโรค Streptococcosis ของปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก