สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ : หญ้ากินนีสีม่วงและถั่วท่าพระสไตโล
วิทยา สุมามาลย์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ : หญ้ากินนีสีม่วงและถั่วท่าพระสไตโล
ชื่อเรื่อง (EN): A Study on Nutritive Values of Forage Crops : Purple Guinea Grass (Panicum maximum TD58) and Thapra stylo (Stylosanthes guianensis CIAT184)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิทยา สุมามาลย์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Research%20Report53-55/Research_Knowlage/RESEARCH/research_full/2547/R4730.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ : หญ้ากินนีสีม่วงและถั่วท่าพระสไตโล
กองอาหารสัตว์
2547
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
คุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วง ถั่วท่าพระสไตโล พืชอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่ การประเมินคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์หมัก 6 ชนิด อาหารสัตว์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย การประเมินคุณค่าทางโภชนะของใบถั่วท่าพระสไตโลแห้ง การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ (1) หญ้ารูซี่ (2) ถั่วฮามาต้า คุณค่าทางโภชนะและการใช้ใบถั่วท่าพระสไตโลในไก่ไข่ สมรรถนะโคพื้นเมืองเพศผู้ตอนภายใต้การเลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มหมุนเวียนในแปลงหญ้ากินนีสีม่วงและแปลงหญ้ากินนีสีม่วงร่วมกับถั่วท่าพระสไตโล การทำนายคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ โดยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก