สืบค้นงานวิจัย
วิจัยและพัฒนาการปลูกระบบ Aeroporic
นิพนธ์ ไชยมงคล - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: วิจัยและพัฒนาการปลูกระบบ Aeroporic
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิพนธ์ ไชยมงคล
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Aeroporic
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: RPF-49-003
ชื่อแหล่งทุน: มูลนิธิโครงการหลวง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2549
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
วิจัยและพัฒนาการปลูกระบบ Aeroporic
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2549
การวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกฝ้ายตะหลุงและฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองแบบเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าฝ้ายตะหลุงและฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองบนเทือกเขาภูพาน จังหวัดนครพนม สกลนครและมุกดาหาร การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบข้าวเพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับปลูกพืชแบบไม่ไถเตรียมดินสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์หลังนา การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับปลูกพืชแบบไม่ไถเตรียมดินสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์หลังนา โครงการวิจัยและพัฒนาสบู่ดำ : พืชพลังงานทดแทน สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สกว. รูปแบบสำนักงานเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาค (ABC Research Hub) โครงการวิจัยและพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และจัดการเรียนการสอน MOOC "รายวิชาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" การผลิตแอลกอฮอล์จากเศษวัสดุธรรมชาติที่ได้จากโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในพืชสมุนไพรสารชีวภาพป้องกันแมลง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก