สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องแยกเปลือกจากถั่วเขียวซีกแช่น้ำ
นิทัศน์ ตั้งพินิจกุล, วิบูลย์ เทเพนทร์, ปรีชา อานันท์รัตนกุล, จิรวัสส์ เจียตระกูล - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องแยกเปลือกจากถั่วเขียวซีกแช่น้ำ
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development on a Mung Bean Seed Coat Separator in Wet Process
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การแปรรูปถั่วเขียว เป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ส่วนใหญ่ขั้นตอนแรก คือ การกะเทาะเปลือก เพื่อแยกเอาเปลือกออก เนื่องจากเปลือกมีผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้าน สี กลิ่น และอาจรวมถึงรสชาติ และเปลือกถั่วเขียวเป็นสาเหตุที่ทำให้โปรตีนถั่วเขียวมีคุณภาพไม่ดีในด้านสี และกลิ่น การกะเทาะเปลือกออก เป็นขั้นตอนที่ใช้ทั้งเวลาและแรงงานอย่างมาก โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องแยกเปลือกจากถั่วเขียวซีกแช่น้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้แรงงานและเวลาในการล้างเปลือกถั่วเขียวผ่าซีก ได้ดำเนินการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ส่วนชุดขัดเปลือกถั่วเขียวผ่าซีกแช่น้ำ ใช้วิธีการขัดเปลือกถั่วเขียวผ่าซีกในเสื้อทรงกระบอก โดยใช้ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ? แรงม้า และส่วนของชุดลอยแยกเปลือก ซึ่งพบว่า การลอยแยกเปลือก แบบสวนทิศทางกระแสน้ำให้ผลการทดสอบที่ดี จากการทดสอบเครื่องต้นแบบ พบว่า มีความสามารถในการทำงาน 30 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยถั่วเขียวที่ได้มีการแตกหักเพิ่ม 2.11 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเร็วรอบในการขัด 500 รอบต่อนาที มีเปลือกเจือปนในถุงเก็บเนื้อถั่วเขียว 1.33 เปอร์เซ็นต์
บทคัดย่อ (EN): The first step for mung bean processing to mung is shelling mung bean to remove seed coat. Mung bean seed coat affects to the product both in color and result in poor quality of mung bean protein. Mung bean shelling is a time consuming and labor intensive process. The Research and Development on a Mung Bean Seed Coat Separator in Wet Process aim to reduce labor and time spent washing mung bean seed coat in wet process. The design and construction of the prototype consists of two main parts. Firstly, polishing the mung bean seed coat in the cylinder. The power is a ? horsepower electric motor and secondly, the floating part of the seed coat to separate the seed coat by using water flow. In the seed coat saperating part, it was found that counter current flow is the best method. The prototype was found to have a working capacity of 30 kilograms of mung bean per hour. The shelled mung bean was 2.11 percent broken at 500 rpm of polisher speed and 1.33 percent of mung bean seed coat could not seperate
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องแยกเปลือกจากถั่วเขียวซีกแช่น้ำ
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2560
การพัฒนาชุดเพาะสำเร็จรูปสำหรับถั่วเขียวงอก การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการเก็บเกี่ยวและแปรรูปถั่วเขียว ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาถั่วเขียว ผลของการได้รับน้ำของฝักถั่วเขียวระยะเก็บเกี่ยวที่กระทบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว การใช้ปุ๋ยทางใบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องคัดแยกทุเรียนอ่อน การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่มีเมล็ดพักตัว

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก