สืบค้นงานวิจัย
การผลิตและการตลาดไข่ไก่ในประเทศไทย
กัญญาณัฐ กิติวงค์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การผลิตและการตลาดไข่ไก่ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Production and Marketing of Egg in Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กัญญาณัฐ กิติวงค์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Kanyanat Kitiwong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: กรรณิกา แซ่ลิ่ว
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Kannika Saeliw
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2562
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=56_Eco08.pdf&id=3528&keeptrack=2
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตและการตลาดไข่ไก่ในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2562
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ศักยภาพการผลิตและการตลาดปลานิล การศึกษาแนวทางส่งเสริมการผลิตและการตลาดกระเทียม การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดไหมเชิงอุตสาหกรรม สภาพการผลิตและการตลาดมะม่วงหิมพานต์ในภาคตะวันออก การศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดยาง สภาพการผลิตและการตลาดมะม่วงในจังหวัดราชบุรี โครงการวิจัยการศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรโครงการหลวง ศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ยางของกลุ่มเกษตรกรสวนยาง สภาพการผลิตและการตลาดพืชผักของเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและการตลาดกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก