สืบค้นงานวิจัย
ผลของเบต้ากลูแคนต่อองค์ประกอบเลือด ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความต้านทานโรคสเตรปโตคอคคัสในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ผลของเบต้ากลูแคนต่อองค์ประกอบเลือด ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความต้านทานโรคสเตรปโตคอคคัสในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of beta-glucan on blood component, non-specific immune responses and Streptococcus sp. resistance in Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Juliwan Roongkamnertwongsa
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Jumroensri Thawonsuwan
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ศึกษาผลของการเสริมสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เบต้ากลูแคน (β-1, 3 glucan) ผสมอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ต่อองค์ประกอบเลือด ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและความต้านทานโรค โดยเลี้ยงปลากะพงขาวขนาดน้ำหนักเริ่มต้น 90-100 กรัม ด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมเบต้ากลูแคนที่ระดับ 1 5 และ 10 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งไม่ผสมเบต้ากลูแคน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เก็บตัวอย่างเลือดจากปลากะพงขาวในสัปดาห์ที่ 2 3 และ 4 เพื่อวิเคราะห์จำนวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น คอมพลีเม้นท์ แอคติวิตี้ ไลโซไซม์ แอคติวิตี้ ซุปเปอร์ออกไซด์ แอนไอออน ฟาโกซัยโตซิส แอคติวิตี้ และความต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus iniae ผลจากการศึกษาพบว่า ปลากะพงขาวที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปผสมเบต้ากลูแคน 5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 มีจำนวนเม็ดเลือดแดง ซุปเปอร์ออกไซด์ แอนไอออน และฟาโกซัยโตซิส แอคติวิตี้ สูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่งผลให้ปลากะพงขาวมีอัตรารอดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย S. iniae สูงกว่าชุดควบคุม แสดงว่าการเสริมเบต้ากลูแคนในอาหารเม็ดสำเร็จรูปเลี้ยงปลากะพงขาวสามารถเพิ่มค่าองค์ประกอบเลือด การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความต้านทานโรคจากเชื้อแบคทีเรีย S. iniae
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 160,000.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-03-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2554
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของเบต้ากลูแคนต่อองค์ประกอบเลือด ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความต้านทานโรคสเตรปโตคอคคัสในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)
กรมประมง
31 มีนาคม 2555
กรมประมง
ผลของระยะเวลาและการเสริมเบต้ากลูแคน ( ß - Glucan) ที่ระดับต่างกันในปลากะพงขาว ( Lates calcarifer, Bloch 1790) ผลของสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงในกระชัง ผลของความเค็มที่ลดลงต่อองค์ประกอบเลือดภูมิคุมกัน และการติดเชื้อ Streptococcus iniae ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว การจัดการอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch,1790) อายุ 1-60 วัน ในระบบน้ำหมุนเวียน การตอบสนองของภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของน้ำเลือดปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) หลังการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส การแทนที่ปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) การเลี้ยงปลากะพงขาววัยรุ่น (Lates calcarifer Bloch, 1790) ร่วมกับสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) ในระบบแบบน้ำหมุนเวียน การยอมรับเชื้อ Streptococcus agalactiae ที่แยกจากปลากะพงขาว(Lates calcarifer Bloch,1790) ในปลาเศรษฐกิจบางชนิด ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบโปรตีนจากพืชในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon (Fabricus, 1798) และปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก