สืบค้นงานวิจัย
บทบรรณาธิการ เรื่อง ข้อสังเกตบางประการของการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)
โอชา ประจวบเหมาะ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: บทบรรณาธิการ เรื่อง ข้อสังเกตบางประการของการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: โอชา ประจวบเหมาะ
คำสำคัญ: ศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
บทบรรณาธิการ เรื่อง ข้อสังเกตบางประการของการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)
กรมวิชาการเกษตร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานของการผลิตพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี ในการควบคุมแมลงและศัตรูพืช โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน การบริหารศัตรูพืชเพื่อสนับสนุนโครงการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานของการผลิตพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีในการควบคุมแมลงและศัตรูพืช การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานของการผลิตพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี ในการควบคุมแมลงและศัตรูพืช มุมมองเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช แมลงศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติ โครงการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน พืชอ้างอิงสำหรับประเมินการตรึงไนโตรเจนโดย N Isotope Dilution Technique รูปแบบการบริหารไรกระเทียมแบบผสมผสาน ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก