สืบค้นงานวิจัย
การออกดอกและการติดเมล็ดของหญ้าอะตราตัม
ศุภชัย อุดชาชน - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การออกดอกและการติดเมล็ดของหญ้าอะตราตัม
ชื่อเรื่อง (EN): ----
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศุภชัย อุดชาชน
คำสำคัญ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2540
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2540
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การออกดอกและการติดเมล็ดของหญ้าอะตราตัม
กองอาหารสัตว์
2540
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
หญ้าอะตราตั้ม คุณค่าทางโภชนะของหญ้าอะตราตัม ผลของวิธีการเก็บเกี่ยวเมล็ดที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้าอะตราตัม* ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้าอะตราตัม การทดสอบผลของการตัดก่อนการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าอะตราตัม การศึกษาหญ้าแฝกเป็นพืชอาหารสัตว์ ผลของระยะเวลาการตัดปิดแปลงหญ้าที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าอะตราตัม ลักษณะการออกดอก การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล็ดหญ้ารูซี่ การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การศึกษาผลผลิตของหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์ที่จังหวัดขอนแก่น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก