สืบค้นงานวิจัย
โครงการย่อยที่ 6 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์ THC ต่ำ
อดิเรก ปัญญาลือ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการย่อยที่ 6 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์ THC ต่ำ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: อดิเรก ปัญญาลือ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์ THC ต่ำ บทคัดย่อ เมล็ดเฮมพ์ (Hemp, Cannabis sativa L.) มีปริมาณน้ำมันสูงทำให้เมื่อเก็บรักษาไว้ ความงอกและความแข็งแรงจะลดลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องปลูกขยายเมล็ดพันธุ์ทุกปี สำหรับในปี 2552 ได้ดำเนินงานเพื่อศึกษาการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ จำนวน 4 สายพันธุ์ โดยปลูกในเดือนมิถุนายน ระยะปลูก 1.0 x 1.0 เมตร จำนวน 4 ต้นต่อหลุม แต่ละสายพันธุ์ปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 4 พื้นที่ คือ สายพันธุ์ V50 ปลูกที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พื้นที่ 2.5 ไร่ สายพันธุ์ปางอุ๋ง ปลูกที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง พื้นที่ 3.0 ไร่ สายพันธุ์ห้วยหอย ปลูกที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ พื้นที่ 2.0 ไร่ และสายพันธุ์แม่สาใหม่ ปลูกที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ พื้นที่ 3.0 ไร่ ซึ่งมีกำหนดเก็บตัวอย่างดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียเพื่อตรวจปริมาณสาร THC ในช่วงเดือนตุลาคม และจะเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ในช่วงเดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนมกราคม 2553
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการย่อยที่ 6 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์ THC ต่ำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2552
โครงการย่อยที่ 3 :โครงการศึกษาวิจัยการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากเมล็ด โครงการย่อย 8 : การศึกษาวิจัยการรักษาเชื้อพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ โครงการย่อยที่ 1 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว American Jointvetchสายพันธุ์ Leeและสายพันธุ์Glenn เพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ในที่ลุ่ม (1) การเร่งความงอกของเมล็ดถั่ว American Jointvetch สายพันธุ์ Lee และสายพันธุ์ Glenn โครงการย่อยที่ 8 โครงการวิจัยคัดเลือกสายพันธุ์และระยะเวลาปลูกสำหรับพื้นที่ปลูกที่ระดับความสูงต่างกัน ผลของขนาดเมล็ดที่มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วแลปแลป โครงการย่อย 2: โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ การจำแนกสายพันธุ์และความต้านทานต่อโรค Streptococcosis ของปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus) เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ Kwsx 107 และ Kwsx 91 เพื่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงเพื่อการค้า โครงการย่อยที่ 6 : การศึกษาวิจัยการรักษาเชื้อพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก