สืบค้นงานวิจัย
กึ่งกรุปของการแปลงที่รักษาความสัมพันธ์
ชัยวัฒน์ นามนาค - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: กึ่งกรุปของการแปลงที่รักษาความสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง (EN): Semigroups of Transformations that Preserve Relations
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชัยวัฒน์ นามนาค
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Chaiwat Namnak
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560-01-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-12-31
เอกสารแนบ: http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/NUIR/629/Fulltext.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1 เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของกึ่งกรุปย่อยของกึ่งกรุปการแปลงแต่ละชนิด 2 เพื่อศึกษา และหาลักษณะเฉพาะของแต่ละสมาชิกในกึ่งกรุปการแปลงที่เป็นสมาชิกปรกติ สมาชิกปรกติซ้าย สมาชิกปรกติขวา 3 เพื่อศึกษา และให้เงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอของการเป็นกึ่งกรุปปรกติ กึ่งกรุปผกผัน ของแต่ละกึ่งกรุปการแปลง 4 เพื่อศึกษาลักษะความสัมพันธ์ของกรีนบนกึ่งกรุปการแปลงนัยทั่วไปที่รักษาความสัมพันธ์
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
กึ่งกรุปของการแปลงที่รักษาความสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 ธันวาคม 2560
เอกสารแนบ 1
ผลลัพธ์บางประการบนกึ่งกรุปแบร์-เลวีของการแปลงบางส่วน เจ้าพ่อทัพ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทพเจ้าและชุมชน การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวกโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดิน. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับประสิทธิภาพของความต้านทานการลื่นไถลของผิวทาง การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับลักษณะสีขนของไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก ความสัมพันธ์ระหว่าง Macrophomina Phaseoli และ Mcloi dogyne javanica ต่อโรคโคนเน่าดำของถั่วเขียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชสกุล Curcuma (Zingiberaceae) ด้วยลำดับดีเอ็นเอในนิวเคลียส การเกิดอาการแพนิคกับประวัติการใช้สารเสพติดโดยเฉพาะกัญชาความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในตนเองของนิสิตพยาบาลที่เรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของดีเอนเอจากไมโตคอนเดรียและโครโมโซมวายในประชากรภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก