สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านสำหรับการผลิตทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทย
เกษมสุข ศรีแย้ม - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านสำหรับการผลิตทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Study on the intelligence of farmer in durian planting area in the east of Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เกษมสุข ศรีแย้ม
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สุภา บริกัปปกุล
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านสำหรับการผลิตทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทยได้ ศึกษาในพื้นที่ของจังหวัด จันทบุรีระยอง ตราดและ ปราจีนบุรีซึ่งมีแหล่งที่ปลูกทุเรียนภาคตะวันออก ของประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราดและ ปราจีนบุรี มีการใช้สารไล่แมลงที่ผลิตมาจากสมุนไพรที่หามาให้ในท้องถิ่นเช่น สะเดา บอระเพ็ด ข่า ไพล หัวกลอย น้ำมะกรูค ตะไคร้หอม พริก สาบเสื่อ หางไหล หนอนตายหยาก ตะไคร้ ใบน้อยหน่า แสยก สารโศก และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ ที่หาวัสดุได้ในท้องถิ่น มีบางรายที่ใช้สารเร่งจุนทรีย์ และบางรายไม่ใช้ และผลิตน้ำหมักโดขใช้ผักและผลไม้ เช่น ผักบุ้ง ผักขม ตำลึง กล้วย ฟักทอง มะละกอ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการทำ การนำไปใช้ประโยชน์ประกอบในรายงานนี้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-07-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านสำหรับการผลิตทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทย
กรมพัฒนาที่ดิน
30 กันยายน 2551
สภาพการผลิตทุเรียนของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนในภาคตะวันออก ปัญหางานส่งเสริมการผลิตและการตลาดทุเรียนเพื่อส่งออก จ.ระยอง การศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดทุเรียนของประเทศไทย พ.ศ. 2532-2536 การใช้วิธีการส่งเสริมแบบต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอในภาคตะวันออกของประเทศไทย การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทุเรียนในจังหวัดระยอง ปัญหางานส่งเสริมการผลิตและการตลาดทุเรียนเพื่อส่งออก จ.ระยอง การพยากรณ์ผลผลิตอ้อยในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยเทคนิค ANN การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การศึกษาภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในประเทศไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทย: กรณีศึกษาผู้บริโภค

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก