สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
ดลฤดี สงวนเสริมศรี - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
ชื่อเรื่อง (EN): Study of efficacy of essential oil and extracts from Zanthozylum limonella Alston and Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC to inhibition of foodborne bacteria
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดลฤดี สงวนเสริมศรี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Donruedee Sanguansermsri
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: มะข่วง (Zanthoxylum rhetza (Roxb.) DC.) และ มะแขว่น (Zanthoxylum limonella Alston.) เป็นพืชพื้นบ้านพบมากทางภาคเหนือของประเทศไทย นิยมใช้ปรุงแต่งรสอาหาร และเป็นสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัยนี้ได้ศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากเมล็ดมะข่วงและมะแขว่นในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร พบว่าน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดของพืชทั้งสองชนิดนี้มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคจากอาหารได้หลายชนิด โดยพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดมะแขว่นมีฤทธิ์การต้านเชื้อที่น่าสนใจ ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่มาจากอาหาร และใช้เป็นแนวทางในการปรับใช้เป็นยาทางการแพทย์ เนื่องจากสารเหล่านี้ได้มาจากพืชอาหาร จึงมีความปลอดภัยในการใช้มากกว่าการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ
บทคัดย่อ (EN): Makuang (Zanthoxylum rhetza (Roxb.) DC.) and Makwean (Zanthoxylum limonella Alston.) are local plant in the north of Thailand. They are used as common spice and folk medicine. Anti-foodborne potential from essential oils and extracts of Makuang and Makwean was studied. Essential oils and extracts of both plants demonstrated antibacterial activities against several tested bacteria. Essential oil from Makwean presented remarkable antibacterial activity. These essential oils and extracts can be used for incorporation in various foods, Formulate nutraceutical and medicinal use as these extracts could be considered as safer than other synthetic chemicals or antibiotics.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1. เพื่อสกัดน้ำมันหอมระเหย และสารสกัดจากมะข่วงและมะแขว่น 2. เพื่อทดสอบฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหย และสารสกัด ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 กันยายน 2559
ศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบเนียมในเชิงบูรณาการ การคัดเลือกองค์ประกอบทางเคมีสำคัญและตรวจสอบความเป็นพิษในสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากงาขี้ม้อน เพื่อการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสไปรูไลนาต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Vibrio parahaemolyticus และ V. harveyi ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสไปรูไลนาต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Vibrio parahaemolyticus และ V. harveyi ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) สารออกฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรป่าชายเลนที่มีต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชในการควบคุมโรคใบจุดของต้นหล้ากะหล่ำปลี ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพริกไทยดำ (Piper nigrum Linn.), ตะไคร้บ้าน (Cymbopogon citratus (Dc. ex Nees)) และตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus Rendle.) ต่อการเจริญของเชื้อเห็ดบางชนิด ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชในการควบคุมโรคถอดฝักดาบของข้าวในระยะต้นกล้า ฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในการยับยั้งเชื้อโนดะไวรัสที่ก่อโรคในปลากะรังดอกแดง พิษของน้ำมันหอมระเหยจากใบชะพลูที่มีต่อปลวกใต้ดินสายพันธุ์ Coptotermes curvignathus

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก