สืบค้นงานวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตพืชแห่งศตวรรษที่ 21
กมล เลิศรัตน์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: เทคโนโลยีการผลิตพืชแห่งศตวรรษที่ 21
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กมล เลิศรัตน์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=01-1-8.pdf&id=1040&keeptrack=14
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เทคโนโลยีการผลิตพืชแห่งศตวรรษที่ 21
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2555
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
โครงการวิจัยการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักเพื่อการส่งออก โครงการวิจัยการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล แผนงานวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออก แผนงานวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง แผนงานวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โครงการวิจัยการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยการให้ปุ๋ยตามความต้องการของพืชและค่าการวิเคราะห์ดิน โครงการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โครงการวิจัยการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ชุดโครงการวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและระบบการปลูกพืชในสวนยางที่เหมาะสมกับพื้นที่

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก